Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Kwestie Vught (1951)

Zwarte bladzijde in onze gezamenlijke geschiedenis moedig omgeslagen. Nu is het tijd voor een nieuw begin.

President van de Republik Maluku Selatan, Mr. J.G. Wattilete, en de voorzitter van de Commissie van Dialoog, de heer H.D. Beroeatwarin, schudden elkaar de hand na de ondertekening van de Gezamenlijke Verklaring te Breukelen, op 19 augustus 2014.

 

ACHTERGROND

63 jaar geleden, op zondag 19 augustus 1951 vond er een tragische gebeurtenis plaats in het Molukse woonoord Vught (Noord-Brabant). Molukkers, afkomstig van de Kei-eilanden, die woonachtig waren in het kamp, werden aangevallen en ernstig verwond door medekampbewoners. Een kind van twee jaar werd dodelijk getroffen door een steen; drie volwassenen werden ernstig verwond, hierbij verloor een persoon zijn linkerhand. Het grootste gedeelte van de aanvallers was afkomstig van de Ambon-Lease eilanden en van Ceram. Over de juiste toedracht en motieven voor deze tragedie bestaan verschillende inzichten.

 

GEVOLGEN

Feit is dat deze gebeurtenis voor de Keieze gemeenschap in Nederland sindsdien als een diep traumatische gebeurtenis werd ervaren. Voor de Molukse gemeenschap in Nederland als geheel was het een erg schadelijke gebeurtenis, omdat er jarenlang op veel terreinen letterlijk en figuurlijk een grote verwijdering bestond tussen een groot deel van de Keiezen en het overgrote deel van de Molukkers hier te lande. Men leefde grotendeels gescheiden van elkaar, in een sfeer van groot onderling wantrouwen.

 

TOENADERING

Eind jaren ’80 kwam een positieve kentering. Een moeizaam proces van dialoog werd opgestart door de Badan Persatuan. De eerste gesprekken werden gevoerd door de heren Ing. P. Tatipikalawan, J. Pesulima en de heer G. Tonikoe van de kant van de Badan Persatuan met de heren Drs. J. Letsoin, de heer A. Ohoioeloen (een van de slachtoffers) en de heer D.H. Beroeatwarin.

Het was een voorzichtig en moeizaam proces. Aan beide kanten was niet iedereen er klaar voor. Met name de inmiddels gevormde Keieze Commissie van Verzoening heeft de afgelopen jaren veel met de achterban in de verschillende Keieze wijken moeten praten.

Van de Zuid-Molukse kant bleef een veroordeling over het gebeurde en bleven de door de Commissie gevraagde excuses vooralsnog uit. Sinds 2001 werden de gesprekken rechtstreeks gevoerd met de Zuid-Molukse regering, omdat de Badan Persatuan inmiddels ter ziele was gegaan.

 

AFSLUITING: VEROORDELING EN EXCUSES

Gisteren, precies 63 later, werd deze zwarte bladzijde in onze gezamenlijke geschiedenis op een moedige wijze omgeslagen: in zijn openingstoespraak sprak de RMS-regering bij monde van president Mr. J.G. Wattilete expliciet haar veroordeling uit over wat er gebeurd was en bood hij namens de RMS excuses aan aan de Keieze gemeenschap, in het bijzonder aan alle slachtoffers en hun families. Met de ondertekening van deze gezamenlijke verklaring door de RMS-regering en de Voorzitter van de Keieze Commissie van Dialoog behoort deze pijnlijke periode vanaf nu tot het verleden.

Mevrouw Mr. M. Ohoioeloen, een van de dochters van wijlen de heer A. Ohoioeloen, was een van de aanwezigen bij de ondertekening van de Gezamenlijke Verklaring. Mevrouw Ohoioeloen vroeg of zij enige woorden mocht zeggen. “Zoals ik mijn vader ken, zou hij ontzettend blij zijn geweest dat de Verklaring is ondertekend.” Mevrouw Ohoioeloen zei dat deze kwestie jarenlang als een donkere wolk boven de hoofden van een groot deel van de Keieze gemeenschap hing. Ze besloot met de woorden: “Wij hoeven niet te vergeten, maar we moeten wel vergeven zodat wij samen verder kunnen gaan”.

“Wij accepteren de excuses die zijn uitgesproken”, zei de voorzitter van de Commissie Dialoog heer D. Beroeatwarin. “Maar we zijn Christenen, dat betekent ook dat je niet alleen maar excuses van de ander moet vragen voor wat jou is aangedaan, we moeten ook kunnen vergeven. Vergeten kunnen we niet, maar vergeven wel”. Met deze woorden besloot de heer D. Beroeatwarin, de voorzitter van de Keieze Commissie Dialoog, op zijn beurt gisteren de bijeenkomst.

De Molukse gemeenschap in Nederland kan nu beginnen aan een nieuwe en schone bladzijde in het boek over hun gezamenlijke herkomst en hun gezamenlijke toekomst.

 

Voor het programma:

» Download

Voor de verklaring:

» Download

Voor een schets van het proces van de dialoog de afgelopen jaren:

» Download

 

Openingswoorden van de voorzitter van de Commissie van Dialoog, de heer D. Beroeatwarin.

 

Voordat de verklaring wordt voorgelezen en ondertekend, houden alle aanwezigen 1 minuut stilte als blijk van medeleven met de slachtoffers en hun familieleden en als blijk van respect voor de mensen die dit proces van Dialoog weer op gang hebben gebracht, welke nu geleid heeft tot de ondertekening van de verklaring vandaag.

 

De verklaring wordt ten overstaan van alle aanwezigen voorgelezen door de Wakil-Presiden alvorens het wordt ondertekend.

 

De verklaring wordt ondertekend

 

Uitwisseling van de stukken na de ondertekening. “Wij accepteren de excuses”.

 

De heer Drs. J. Letsoin, een van de hoofdrolspelers in dit proces, kijkt toe terwijl de verklaring wordt ondertekend.

 

Mevrouw Mr. M. Ohoioeloen spreekt enige woorden van hoop, respect en waardering uit.

 

Afsluitende woorden door de heer D. Beroeatwarin. “We moeten niet alleen excuses vragen, maar we moeten zelf ook kunnen vergeven”.


 

Aan het einde van deze historische bijeenkomst te Breukelen op dinsdag, 19 augustus 2014: president van de RMS, mr. J.G. Wattilete en de voorzitter van de Commissie Dialoog de heer D. Beroeatwarin.

Download hier het hele artikel:

» Download

Geplaatst op: 21-8-2014 09:37   Laatst gewijzigd: 21-8-2014 10:03

Gekoppelde onderwerpen (tags):   kwestie vught   

Delen |
Go to top