Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Samen Sterker

 

De RMS-regering in ballingschap heeft haar beleid verwoord in de strategische notitie “Samen Sterker”. De hoofdpunten daarvan zijn te vinden onder Maluku, Indonesië, Nederland en Internationaal.

Mensenrechtenschendingen
De ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot de Molukse politieke gevangenen en de grove schendingen van de  mensenrechten eisen nu veel aandacht op. En terecht. Molukse activisten, die op een vreedzame wijze voor hun politieke (RMS) overtuiging uitkomen, worden al jaren lang door de Indonesische onderdrukkers zwaar gestraft en mishandeld.

Op 29 juni 2007 haalden 30 dansers op het Merdekaplein te Ambonstad de RMS-vlag tevoorschijn ten overstaan van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono. Hun actie was symbolisch en volkomen vreedzaam. De Indonesische autoriteiten dachten op dezelfde manier als in de voorgaande jaren deze personen onopgemerkt te mishandelen en te martelen en voor lange tijd achter de tralies op te sluiten. De Indonesische machthebbers maakten een duidelijke misrekening.

Advocatenteam
Het voorval en de martelingen werden feilloos in beeld gebracht en de bewijzen bereikten niet lang daarna de rest van de wereld. De leider van de dansgroep werd in eerste instantie tot levenslang veroordeeld. De andere leden van de groep kregen voornamelijk straffen tussen de tien en twintig jaar.

De RMS-regering heeft vanaf het begin van de processen geïnvesteerd in een positief verloop van de rechtsgang. Uiteindelijk werd de mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan bereid gevonden om bij de Indonesische rechter tegen de absurde vonnissen in hoger beroep te gaan. Inmiddels is rondom deze rechtszaken een Moluks advocatenteam gevormd en is op Ambon een mensenrechten kantoor actief.

Amnesty International
Nadat de RMS-regering in de Balie te Amsterdam op 21 juni 2008 het debat “Eerbiedig de mensenrechten: óók op de Molukken” organiseerde, raakten de mensenrechtenschendingen van de gevangen in een stroomversnelling. Amnesty International London, die door de RMS-regering in Amsterdam was uitgenodigd, heeft in de maanden daarna veldonderzoek verricht. Dit leidde later dat jaar tot het rapport “Indonesia: Jailed for waving a flag,  Prisoners of conscience in Maluku”. In december 2008 startte Amnesty de internationale campagne om de mensenrechtenschendingen onder de aandacht te brengen van de wereldgemeenschap. De aan het forum deelnemende Harry van Bommel van de Socialistische Partij stelde Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Human Rights Watch
Op 22 juni 2010 presenteerde de Human Rights Watch in Jakarta hun rapport “Prosecuting Political Aspiration, Indonesia’s Political Prisoners”. De RMS-regering was bij de presentatie in Jakarta aanwezig. Het rapport toont aan dat Indonesië ruimschoots te kort schiet als het gaat om het toepassen van het recht van vrije politieke meningsuiting en dat personen, die van dat recht gebruik maken, verre van menswaardig worden behandeld. In het rapport wordt vastgesteld dat het merendeel van de politieke gevangenen, die vrijwel allemaal op vreedzame wijze uiting hebben gegeven aan hun politieke opvattingen, zijn mishandeld of gemarteld. Ook wordt hen de noodzakelijke medische zorg onthouden.

Een paar dagen later werd op 29 juni 2010, wederom in de Balie te Amsterdam, door de RMS-regering de politieke bijeenkomst “Bebaskan, Stop vervolging van vreedzame politieke uitingen”georganiseerd. Door de aanwezige Socialistische Partij werden de dag daarop een reeks Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken gesteld.

Recente ontwikkelingen
Op 2 augustus 2010, in de vooravond van het bezoek dat de Indonesische president Yudhoyono aan de Molukken ter gelegenheid van Sail Banda 2010 zou afleggen, werd een tiental Molukkers 's nachts van hun bed gelicht en gearresteerd. Wederom is daarbij grof geweld gebruikt en is de antiterreureenheid Densus 88 daarbij betrokken. In de dagen daarop worden steeds meer feiten en omstandigheden bekend. De Molukkers zijn opgepakt omdat ze in het bezit zijn van Molukse vlaggen en “verboden” RMS-propaganda. Ze zouden om preventieve redenen en om subversie zijn opgepakt. Op een aantal plaatsen op de Molukken hebben vlaghijsingen plaatsgevonden en zijn ballonnen opgelaten in de Molukse nationale kleuren. Inmiddels blijkt dat zich onder de verboden boeken ook het rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bevindt.

Rechtsbijstand RMS-gewetensgevangenen en vergroting juridische kwaliteit
(Molukse) advocaten zijn of worden ingeschakeld en pleiten voor onmiddellijke vrijlating van RMS-gewetensgevangenen. Op dit moment zitten er minstens 80 Molukkers in de gevangenis verspreid over heel Indonesië. De RMS-regering investeert daarnaast in een duurzame kwaliteitsverbetering van de rechtshulp op de Molukken.

Het recht op vrije meningsuiting, de mensenrechten van de RMS-gewetensgevangenen internationaal op de kaart te zetten
De RMS regering heeft Amnesty International uit Londen gewezen op de grove schending van de mensenrechten van Molukse actievoerders door het Indonesische leger. Amnesty International heeft een internationale campagne voor de Molukse vlaghijsers gevoerd. (lees het rapport van Amnesty International)

Andere belangrijke internationale organisaties, zoals de Human Rights Watch werden door de RMS-regering benaderd. Dit heeft geleid tot meerdere internationale rapporten en publicaties, waarin onder meer Indonesië opgeroepen wordt de RMS-gewetensgevangen direct vrij te laten. (lees het rapport van Human Rights Watch)

Verstrekken van financiële ondersteuning aan families van RMS-gewetensgevangenen
De gezinnen en families van de gevangenen zijn zwaar getroffen. Kostwinnaars zijn voor lange tijd opgesloten. Dit leidt tot een groot tekort aan inkomsten, waardoor de betreffende gezinnen niet in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. Ook is er is geld nodig om voedsel en medicijnen te kopen voor de gevangenen zelf. De RMS-regering draagt daaraan bij.

Delen |
Go to top