Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Donateur worden
Het donateurschap heeft haar voordelen.

Een donateur ontvangt tweemaal per jaar een nieuwsbrief, gedrukt of digitaal.
Een donateur ontvangt informatie per email over belangrijke en actuele ontwikkelingen.
Eenmaal per jaar wordt een donateurendag georganiseerd.
De RMS-regering informeert donateurs in speciaal voor hen georganiseerde themabijeenkomsten

Als u vaste donateur wilt worden van het Fonds Perdjuangan RMS kunt u zich per e-mail aanmelden. Hiervoor gebruikt u het adres fonds_perdjuangan_rms@yahoo.com.

U kunt ook uw eigen bank opdracht geven maandelijks een bedrag van minimaal € 10,- over te laten maken op het rekeningnummer van het Fonds Perdjuangan RMS o.v.v. Donatie t.b.v. Perdjuangan RMS.

Bankrekening: NL95RABO0393546454
Gironummer: NL87INGB0003028928

Incidentele bijdrage
Als u de RMS-strijd een warm hart toedraagt maar geen vaste donateur wilt worden, is het vanzelfsprekend mogelijk een donatie te doen.

Fiscaal voordeel
Bijdragen en donaties aan het Fonds Perdjuangan RMS zijn fiscaal aftrekbaar.

Vragen
Voor vragen over het Fonds Perdjuangan RMS kunt u bellen naar het nummer 06–54273985.

Delen |
Go to top