Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Hoofddoelen en uitgangspunten van de RMS-regering

RMS-regering in ballingschap bij de 60ste viering van de RMS te Apeldoorn.
v.l.n.r. minister ing ir. Edy Rahantoknam, minister Trien Solisa, president mr. John Wattilete en vice-president drs. Willem Sopacua.

Herstel van Soevereiniteit
Het hoofddoel van de RMS-strijd is het herstellen van de Soevereiniteit van de Republik Maluku Selatan. De RMS is een democratische rechtsstaat waarbinnen al haar inwoners volgens de beginselen van de democratie, ongeacht etnische- en religieuze achtergrond, in vrijheid en in welvaart kunnen leven.

Het artikel 1 lid 1 van de Voorlopige Grondwet van de RMS (4 september 1950) luidt als volgt:
“De Republik Maluku Selatan is een rechtsstaat, onafhankelijk en soeverein gegrondvest op de beginselen der democratie”

Recht op Zelfbeschikking
De RMS-strijd is een strijd van het Molukse volk om haar recht op zelfbeschikking, die volgens artikel 1 van de Universele verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties een universeel mensenrecht is, te realiseren geheel overeenkomstig “de wil en aandrang” van het Molukse volk. Precies zoals dit verwoord is in de tekst van de Onafhankelijkheidsproclamatie van de RMS van 25 april 1950.

Onvoltooid dekolonisatieproces
De onderdrukking van het Molukse volk en het ontstaan van de RMS is het directe gevolg van een onvoltooid dekolonisatieproces. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat en de internationale wereldgemeenschap voor het alsnog voltooien van het dekolonisatieproces en dit in overeenstemming te brengen met de inhoud van de Ronde Tafel Conferentie-overeenkomst van 27 december 1949 en andere (Internationale) Verdragen.

De Internationale Gemeenschap, maar Nederland in het bijzonder, blijft dan ook verantwoordelijk voor het realiseren van het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk en de overige volkeren van Indonesië.

De RMS-strijd is een nobel en rechtmatig streven
De RMS staat gelijk aan vrijheid en welvaart voor alle inwoners die verblijven binnen het territorium van de Republik Maluku Selatan. Vrijheid en welvaart, die het Molukse volk tot op heden door de meedogenloze onderdrukking van de Indonesische machthebbers hebben ontbroken.

Het streven naar het realiseren van de RMS is dan ook een nobel streven te noemen. Het streven van het Molukse volk naar het realiseren van haar onafhankelijkheid is rechtmatig en in overeenstemming met het volkenrecht. Het RMS-streven is in het geheel geen vorm van separatisme, zoals Indonesië beweert.

Om de Soevereiniteit van de Republik Maluku Selatan te herstellen onderneemt de RMS-regering activiteiten op de Molukken, binnen Indonesië, in Nederland en de Internationale wereld. Dat doet ze op basis van haar beleid


Delen |
Go to top