Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Programma Hari Proklamasi 25.04.15

 

Atjara perajaan dan peringatan 65 tahun proklamasi RMS / Programma viering en herdenking 65 jaar proclamatie RMS di / te Apeldoorn

 

 

Voorwoord

Op 29 december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. Maar toen Soekarno op 25 februari 1950 deze Republik Indonesia Serikat (RIS) liquideerde, riep de Regering der Zuid-Molukken op 25 april 1950 op Ambon o.l.v. J.H. Manuhutu en A. Wairisal de Republiek der Zuid-Molukken uit. De proclamatie geschiedde geheel volgens de RTC-accoorden.

Op 25 april 2015 zal de aanstaande viering dan ook in het teken staan van 65 jaar proclamatie van de RMS. Als thema voor de aanstaande viering en herdenking is als titel gekozen……..

 

“Terugblikken om stappen vooruit te zetten” / ”Melihat kembali untuk bergerak madju

 

Er zal niet in een breed historisch perspectief teruggeblikt worden in de RMS geschiedenis en de ontwikkelingen hier in Nederland. Er zal, naast dat kort teruggeblikt wordt op de recente ontwikkelingen m.b.t. de invulling van de perdjuangan, vooral stilgestaan worden bij een niet onbelangrijk deel van de historie namelijk de betrokkenheid van de sukarela’s tijdens de RMS oorlog. En kijkend naar de toekomst, zal behalve dat hier in Nederland stappen vooruitgezet dienen te worden, ook in samenwerking met Maluku bepaald moeten worden hoe en op welke wijze een en ander vorm moet krijgen om Maluku meer in beweging te krijgen.

 

Wederom zal zoals in voorgaande jaren de viering en herdenking in diverse zalen of ruimtes plaatsvinden. De hoofdlocatie is de grote theaterzaal ‘Koning Willem-Alexander zaal’ waar het officieel programma en het doorlopend cultureel – en muziekprogramma plaatsvinden. De workshops worden in de ‘Blauwe A & B zaal’ (1e etage) gehouden. En het muziekgebeuren voor jong en oud in de ‘Hanoszaal’. In de keuze van de muziekgroepen hebben wij een keur aan prominente Molukse muzikanten die al lang aan de weg timmerden, kunnen strikken voor hun muzikale bijdrage aan de viering. Maar daarnaast ook jonge zeer aansprekende muzikanten die in diverse groepen hun talenten ten toon zullen spreiden.

In tegenstelling tot het vorig jaar, zal deze jubileumviering en –herdenking later beginnen en wel van 13.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Om 11.00 uur is de Orpheus al toegankelijk voor het publiek. De ‘Koning Willem-Alexander zaal’ is vanaf 12.00 uur open en gelieve de zaal dan al te betreden. Om 12.50 uur betreedt de Pemerintah de theaterzaal en zal om 13.00 uur het officieel deel van het programma aanvangen.

 

En om deze jubileumviering en –herdenking op een respectvolle wijze te laten plaatsvinden, brengen wij een aantal zaken en richtlijnen onder uw aandacht:

·         Zoals te doen gebruikelijk wordt aan de hoofdingang van de Orpheus uw financiële bijdrage van € 12,50 voor deze dag verwacht. En kinderen dragen € 2,50 bij

·         Behalve een viering en herdenking op deze dag, zult u ook uw dierbare familie, kennissen en vrienden ontmoeten. Maar verlies ook niet het doel van deze dag uit het oog. Wij stellen het op prijs dat u zoveel mogelijk aan het programma deelneemt en niet slechts buiten rondhangt.

·         U wordt allen vriendelijk verzocht om deel te nemen aan het officieel onderdeel van het programma van 13.00 – 14.30 uur. Ook wordt u verzocht, dat wanneer u reeds plaats heeft genomen in de theaterzaal, deze tijdens dit onderdeel niet meer te verlaten

·         Gelieve geen etenswaren en drank mee te nemen en te nuttigen in de zalen. Er zijn in de ‘nieuwe foyer’ en het restaurant voldoende tafels en stoelen aanwezig waar u rustig uw maaltijd en drank kunt nuttigen. In deze twee ruimtes vindt ook de verkoop van etenswaren en drank plaats. Gelieve het afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Dit geldt evenzeer en in meerdere mate voor al onze gasten buiten

·         Voor eventuele vragen of anderszins, kunt u zich altijd wenden tot de gastvrouwen aan de balie of die in het gebouw rondlopen.

 

Het comité wenst u allen een gedenkwaardige en genoeglijke dag.

 

D.C. Nikijuluw

Nationaal Comité

 

 

 

 

 


 

BLOK  I: Atjara resmi/ formeel programma

 

*KONING WILLEM-ALEXANDER ZAAL:(Djam) 13.00 - 14.30 (uur)

 

Atjara di lokasi/ Programma locatie  Koning Willem-Alexander zaal :

 

(Djam) 12.00 (uur)      : Publik masuk / Binnenkomst publiek. Baris kursi 3, 4, 5 disediakan       untuk orang2 tua / rij 3, 4, 5 zijn gereserveerd voor ouderen

 

(Djam) 12.40 (uur)     : Tamu agung masuk / genodigden betreden de zaal

 

(Djam) 12.50 (uur)      : Pemerintah RMS masuk dan diantar oleh group tifa Sapa Lawan / Binnenkomst RMS-regering o.b.v. tifa-groep Sapa Lawan                                                             

 

(Djam) 13.00 (uur)     : Atjara resmi mulai / Aanvang officieel programma:

                                   - Pembukaan dan sambutan oleh ketua Komité Nasional / Opening en                                  welkom door voorzitter Nationaal Comité,  D.C. Nikijuluw

                                   - Upatjara penaikan bendera / Vlaghijsingsceremonie

                                   - Upatjara keagamaan / Religieuze openingsceremonie

- Pidato2 di antaranja / Toespraken o.a.:

                                      Kepala Negara / President mr. J.G. Wattilete

                                   - Penampilan2 tari dan musik / Dans- en muziekoptredens

 

(Djam) 14.30 (uur)     : Achir atjara resmi / Einde officieel programma

 

 

(Djam) 14.30 - 15.15 (uur)    : ISTIRAHAT / P A U Z E

 

BLOK II:Atjara informal / informeel programma

 

*KONING WILLEM-ALEXANDER ZAAL: (Djam) 14.45 - 18.10 (uur) :

 

Atjara terus menerus dengan tari-tarian, penjanji2 dan musik / doorlopend programma met dans, zang en muziek met:

-           (Djam) 14.45 (uur) : Dansgroep Bunga Cengkeh

-           (Djam) 14.55 (uur) : Jimmy Bellmartin

-           (Djam) 15.10 (uur) : Dansgroep In Kura Ama

-           (Djam) 15.20 (uur) : Suara Maluku Band

-           (Djam) 15.50 (uur) : Dansgroep Bunga Cengkeh

-           (Djam) 16.00 (uur) : Muziekgroep Bakat

-           (Djam) 16.20 (uur) : Dansgroep Ina Kura Ama

-           (Djam) 16.30 (uur) : Francis Parr & Friends

-           (Djam) 17.00 (uur) : Aisha, Djamila & Jaycilee

-           (Djam) 17.10 (uur) : Roy Tuhumury

-           (Djam) 17.25 (uur) : Gerson & Friends

-           (Djam) 18.15 (uur) : Sluitingsceremonie

 

 

*BLAUWE   A & B  ZAAL (1e etage): (Djam) 15.30 – 18.00 (uur)

 

Atjara di lokasi / Programma locatie Blauwe A & B zaal:

Lokakarja Pemerintah RMS / Workshop RMS-regering

-          (Djam) 15.30 – 16.00 (uur) : Inleiding door drs. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa over de betrokkenheid van de sukarela’s in de RMS oorlog

-          (Djam) 16.00 – 16.50 (uur) : Inleiding door President mr. J.G. Wattilete over de gezamenlijke invulling van de RMS strijd en met name door het volk in Tanah Air

-          (Djam) 16.50 – 17.00 (uur) : P A U Z E

-          (Djam) 17.00 – 17.20 (uur) : Inleiding door drs. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa over ‘Negeri en Luma Tau’

-          (Djam) 17.20 – 17.40 (uur) : Inleiding door Jimarro Sinay over ‘Overdracht van het Moluks erfgoed’ (Pusaka Maluku)

-          (Djam) 17.40 – 17.45 (uur) : Slot en dankwoord

 

 

*HANOSZAAL: (Djam) 16.00 - 18.00 (uur)

 

Atjara di lokasi / Programma locatie Hanószaal:

(Djam) 16.00 - 16.50 (uur): Foco

(Djam) 17.10 - 18.00 (uur): Dylan ‘Angels

 

 

 

 

 

*KONING WILLEM-ALEXANDER ZAAL: (Djam) 18.15 – 19.00 (uur)

 

Upatjara penutupan / Sluitingsceremonie

 

Atjara informal di semua ruangan berachir pada djam 18.00 dan dimohon para tetamu kembali ke Koning Willem-Alexander zaal untuk upatjara penutupan perajaan 65 tahun RMS pada djam 18.15 / Het informeel programma eindigt in alle zalen om 18.00 uur en allen worden verzocht zich te begeven naar Koning Willem-Alexander zaal alwaar om 18.15 uur de sluitingsceremonie van de viering van 65 jaar RMS  begint:

-           Utjapan terima kasih oleh Pemerintah RMS / Dankwoord namens de RMS-regering

-           Menurunkan bendera / De vlag strijken

-           Kata2 penutup oleh ketua Komité Nasional / Slotwoord voorzitter Nationaal Comité

D.C. Nikijuluw

-           (Djam) 18.45 – 19.00 (uur) : Finale met Gerson & Friends

 

 

 

 

*********************

 

» Download

Geplaatst op: 18-4-2015 17:11   Laatst gewijzigd: 18-4-2015 17:17

Gekoppelde onderwerpen (tags):   hari proklamasi    2015   

Delen |
Go to top