Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


RMS-regering wel degelijk procespartij

 Pemerintah Republik Maluku Selatan

Zuid-Molukse regering in ballingschap

Amsterdam, 22 november 2011


Vanmorgen heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep van de RMS tegen de Nederlandse Staat dat op 10 oktober van dit jaar diende.

Het was te verwachten dat het gerechtshof de in het kort geding naar voren gebrachte eisen van de RMS in hoger beroep zou afwijzen. Daar ging het wat betreft de RMS-regering in ballingschap al lang niet meer om. De Nederlandse Staat heeft van de rechter een uitspraak willen krijgen over de niet-ontvankelijkheid van de RMS. De RMS stelt vast dat de Nederlandse Staat in deze opzet niet is geslaagd.

 

In het persbericht van het Gerechtshof staat genoteerd, dat het Gerechtshof de vraag of de RMS volgens internationaal recht niet meer bestaat, niet heeft beantwoord. Voor de RMS is echter het volgende van belang.

  1. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de RMS toegelaten als procespartij en over de vorderingen geoordeeld. De Nederlandse Staat heeft in appel aangevoerd, dat de voorzieningenrechter ten onrechte de RMS heeft toegelaten als procespartij, omdat de RMS als Staat niet meer zou bestaan.
     
  2. Het Gerechtshof te Den Haag heeft de RMS echter eveneens de RMS impliciet als procespartij toegelaten hetgeen blijkt uit het feit, dat de grieven van de RMS weliswaar zijn afgewezen, maar wel inhoudelijk zijn behandeld door het Gerechtshof. Indien de RMS niet als Staat meer zou bestaan, dan zou de RMS niet als procespartij zijn toegelaten door het Gerechtshof. Het Gerechtshof had dan ambtshalve de RMS niet ontvankelijk kunnen verklaren en was het Gerechtshof niet aan het inhoudelijk behandelen van de grieven in appel toegekomen.

    De RMS is daarom van mening, dat het Gerechtshof door de grieven van de RMS in appel te behandelen impliciet de Regering in ballingschap van de RMS als vertegenwoordiger van de Staat RMS, als procespartij, heeft toegelaten.
     
  3. Uit de overweging van het Gerechtshof, dat het hier gaat om een gecompliceerde rechtsvraag blijkt, dat het standpunt van de Nederlandse Staat, dat de RMS simpelweg niet meer zou voortbestaan, omdat zij geen effectief gezag uitoefent over de Zuid-Molukken, door het Gerechtshof niet wordt gedeeld. Dit is ook niet zo verwonderlijk. Uit de legal opinions van Dr. E.de Brabandere en Dr. N.Higgins blijkt, dat de internationaal rechtelijke positie van de RMS zondermeer zeer sterk is te noemen.

Deze twee experts komen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de RMS als staat nog steeds voort bestaat.  Dat de RMS geen effectief gezag kan uitoefenen heeft ermee te maken dat de Zuid Molukken sinds eind 1950 door Indonesië illegaal bezet zijn en het grondgebied is geannexeerd.

Opgelopen gemoederen
Binnen de Molukse gemeenschap was veel onrust ontstaan over de kwade bedoelingen van de Nederlandse Staat. De vordering om de RMS als procespartij uit de rechtszaal te weren wordt gezien als een doelbewuste poging de RMS te hinderen in haar rechtmatige streven naar een vrije Zuid Molukse Republiek. De uitspraak van de rechter leidt er weliswaar toe dat de opgelopen gemoederen in de Molukse gemeenschap kunnen bekoelen, maar waakzaamheid blijft geboden.

Brief aan Rutte 
De RMS regering heeft gisteren in een brief aan Minister President Mark Rutte laten weten dat de actieve opstelling om de RMS te bestrijden niet succesvol is en dat ook nooit zal worden. Het bestaan van de RMS is niet afhankelijk van de opvatting van Nederland en Indonesië. Het niet erkennen als procespartij door de rechter is in dat licht ook niet relevant. Wel zou het belangrijke democratisch instrument van de rechtsgang worden ontnomen om op te komen voor het Molukse recht op Zelfbeschikking en het bestrijden van onrecht op de Molukken.

Actieve bestrijding en ontkenning van RMS
Niet eerder heeft Nederland zich zo openlijk ingezet om de RMS actief te bestrijden. Dat de Nederlandse regering de RMS niet erkent vanwege haar warme relatie met Indonesië is al jaren overduidelijk. Het laatste formele Nederlandse standpunt dateert van 1978. In de Molukkersnota, die naar aanleiding van de Molukse bezettingsacties tot stand kwam, respecteert Nederland het streven van de RMS, maar erkent zij dit niet. Dat Nederland de tijd nu rijp acht om een stap verder te gaan heeft ermee te maken dat de Molukse gemeenschap minder zichtbaar is als in de jaren 70 het geval was. De bezettingsacties uit die tijd waren het resultaat van het jarenlang negeren van het Molukse ideaal door de Nederlandse regering. Molukse jongeren kwamen in actie om de Molukse zaak onder de aandacht van de politiek te brengen. 
In de huidige situatie leek het er even op dat de Nederlandse Staat de bestanddelen aan ging dragen om terug te keren naar de tijd dat de Molukse vrijheidsstrijd structureel door Nederland werd ontkend.

 


Geplaatst op: 22-11-2011 13:33   Laatst gewijzigd: 22-11-2011 14:36

Gekoppelde onderwerpen (tags):   Arrest    hoger beroep    RMS versus Nederlandse Staat    procespartij   

Delen |
Go to top