Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |
Zoeken:


Verklaring Seminar Ambon

 

 

 

Verklaring

Regering in ballingschap Republik Maluku Selatan

 

SEMINAR

“Beta Maluku , Mau Madju”

Amsterdam, 25 juli 2014

 

Op 2 tot 4 augustus 2014 staat het seminar " Beta Maluku, Mau Madju" in Ambon gepland. Vanaf het moment van de aankondiging van het seminar heeft de RMS regering mogen ervaren dat het seminar met groot enthousiasme binnen de Molukse gemeenschap in Nederland werd ontvangen. Dit laatste geldt ook voor onze landgenoten in Maluku.

Reeds in de aanloop naar het seminar heeft de RMS regering een brug geslagen naar vele geledingen binnen de gemeenschap in Nederland en Maluku. Velen, waaronder voor- en tegenstanders van de RMS, landgenoten uit alle windstreken, landgenoten met een christelijke en moslim achtergrond , hebben het Seminar met vreugde omarmd. Ze willen een  actieve bijdrage leveren  en zijn volop bezig met hun voorbereidingen.

Het Seminar “Beta Maluku, Mau Madju” heeft tot doel de dialoog tussen Molukkers in Nederland en op de Molukken te voeren over onze gezamenlijke geschiedenis, de adat en het economisch perspectief, het onderlinge verband en het perspectief daarvan op de toekomst van de Molukken. Daarbij zijn de uitgangspunten gelijkwaardigheid, volledige openheid en het kunnen spreken zonder daarbij belast te worden door bestaande taboes over politieke opvattingen.

De RMS –regering heeft moeten vaststellen dat er weerstand is tegen het seminar “Beta Maluku, Mau Madju”. Deze weerstand tegen het seminar is voornamelijk aangezet van buiten Maluku, met name door de RI en zijn ambassade en handlangers hier in Nederland.

Helaas heeft de RMS regering moeten ervaren, dat de tegenstanders van een dialoog niet enkel hun  weerstand tegen het seminar  kenbaar hebben gemaakt, hetgeen hun goed recht is; naar nu blijkt hebben zij zich ook  actief  ingezet om het plaatsvinden van het seminar te verhinderen. In zijn ultieme poging dit te bereiken heeft de heer Sam Pormes in naam van de organisatie Indonesian Network Diaspora Indonesië-Nederland, Task Force Maluku op 17 juli 2014  een brief verzonden aan de rectoren van de universiteiten, Universiteit Pattimura, UKIM en IAIN, die hun medewerking aan het seminar reeds hebben toegezegd. De organisatie Indonesian Network Diaspora Indonesie-Nederland " Task Force Maluku" is een instelling die aan de Indonesische ambassade in Den Haag is gerelateerd. Ook heeft de heer Sam Pormes de Indonesische media – waaronder de krant ‘Kabar Timur’ – ingezet tegen het seminar.

In zijn brief van 17 juli 2014 dringt hij op aanmatigende wijze er bij de  rectoren op aan per direct hun medewerking aan het seminar te beëindigen. Dit recht kan de heer Pormes niet worden ontzegd. Verwerpelijk is echter dat de heer Pormes via deze Task Force de veiligheid van de rectoren en anderen die bij het seminar betrokken zijn in groot gevaar heeft gebracht. Hij heeft dit gedaan door ten onrechte de rectoren te betichten van samen te werken  met de RMS-regering een seminar te organiseren met als doel de Molukken af te scheiden van Indonesië.

De heer Pormes bedient  zich hier van grove leugens. Het seminar heeft niet tot doel Maluku af te scheiden. De RMS is namelijk reeds vanaf 25 april 1950 een onafhankelijke staat en existeert ondanks de Indonesische bezetting volgens deskundigen op het terrein van het internationaal recht -waaronder Dr. N. Higgins- nog steeds als Staat. Er is dan ook geen sprake van afscheiding. Dr. N. Higgins zou tijdens het seminar dit standpunt verdedigen.

Nu is het bezigen van leugens op zich reeds een kwalijke zaak, maar de heer Pormes geeft langs  deze weg tevens blijk van het feit dat hij bereid is de veiligheid van de rectoren en vele anderen ernstig in gevaar te brengen om zijn doel te bereiken. Dit doet hij door de rectoren in deze brief te betichtenvan separatisme, terwijl de rector van de IAIN in ‘Kabar Timur’ verklaart: “IAIN tidak punya agenda seminar dengan yang namanya separatis”. Hiermee plakt hij de rectoren een stigma op, wat in Indonesië erg gevoelig ligt. De heer Pormes, zelf vroeger actief lid van de communistische partij Nederland (CPN) weet als geen ander dat dit stigma, evenals de verdenking dat men een communist is of dit is geweest -in Indonesië anno 2014 nog immer zeer vergaande gevolgen kan hebben.

Door deze manipulatieve berichtgeving zijn de rectoren ter verantwoording geroepen door de Indonesische veiligheidsdienst en is er onrust ontstaan op de campus van de betrokken universiteiten. Door toedoen van de brief van de heer Pormes namens Indonesian Network Diaspora Indonesie is in de  aanloop  van het seminar doelbewust een gespannen sfeer gecreëerd in Ambon. Gouverneur Agassaf heeft inmiddels de veiligheidstroepen in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

Aangezien het seminar primair tot doel heeft een bijdrage te leveren aan een vreedzame en welvarende toekomst voor het land en volk van Maluku,  wenst de RMS regering onder alle omstandigheden te voorkomen dat het seminar zal leiden tot tweespalt en onrust binnen het Molukse volk in Maluku.

Tegen deze achtergrond kan niet van de RMS-regering  worden verwacht dat wij de deelnemers en bezoekers van het Seminar in groot gevaar zouden brengen. Onze weldenkende en ontwikkelde landgenoten worden gebrandmerkt als staatsgevaarlijk en zouden een onduidelijk lot treffen.

Om deze reden legt de RMS regering zich op dit moment neer bij het besluit van de rectoren om uit het oogpunt van veiligheid en het waarborgen van de vrede vooralsnog geen medewerking te verlenen aan het seminar. Hoe zeer de RMS-regering dit ook betreurt het geplande seminar zal om deze reden dan ook geen doorgang vinden.

De RMS kondigt hierbij aan dat zij op de ingeslagen weg zal doorgaan: de weg van het tot stand brengen van een dialoog met onze landgenoten tussen moslims en christenen, waarbij het corrigeren van de onjuiste beeldvorming ten aanzien van de RMS een cruciaal punt is.  De huidige ontwikkeling laat zien dat het democratiseringsproces in Indonesië nog lang niet is voltooid. Nog triester is dat is gebleken dat zij die beweren voorvechters te zijn van een democratisch Indonesië geen enkel middel schuwen een democratisch goed bij uitstek, zoals academische vrijheid, uit eigen belang om zeep te helpen.

De RMS regering verzekert u allen dat, alhoewel de weg naar een werkelijk  vrij en welvarend Maluku  lang is, dit doel ondanks alle obstakels met steun van de Almachtige zal worden bereikt.

 

Namens de regering in ballingschap
van de RMS

mr. J.G. Wattilete

 

 

Verklaring inzake Seminar Ambon

» Download

Brief Sam Pormes aan rectoren

» Download

Brief Sam Pormes aan rectoren (vertaling)

» Download

Geplaatst op: 25-7-2014 23:13   Laatst gewijzigd: 26-7-2014 07:27

» Lees volledige artikelPernyataan Pemerintah Darurat RMS

PERNYATAAN PEMERINTAH DARURAT

REPUBLIK MALUKU SELATAN
 
Pemerintah Darurat Republik Maluku Selatan (RMS) telah memaklumi isi artikel di surat kabar “Suara Maluku” jang terbit pada tanggal 15 Juli 2013. Menurut surat kabar itu Bapak Gubernur Ralahulu memberitahukan melalui berita sms bahwa beliau belum pernah bertemu dengan presiden RMS Bapak J.G. Wattilete S.H. Pemerintah RMS menyatakan bahwa ini mengenai kutipan surat kabar dari berita sms, yang isinya tidak diverifikasi secara kebenaran.
 
Pun tidak dinyatakan, bahwa berita ini memang betul berasal dari Bapak Ralahalu. Oleh karena ini pemerintah RMS tidak berpatokan pada nilai isi berita surat kabar ini. Melawan ini, pemerintah RMS dapat membuktikan dengan dokumentasi pertemuan dengan Bapak Gubernur K. Ralahalu pada tanggal 2 dan 3 Desember 2011 di Hotel Hilton di Kuala Lumpur.
 
Pemerintah RMS mengucapkan terimakasihnya sekali lagi atas Bapak Gubernur Ralahalu, bahwa beliau sebagai pemimpin Maluku yang pertama dalam sejarah mempunyai keberanian untuk langsung membicara dengan presiden RMS sedangkan tujuan bersama ya itu membebaskan bangsa Maluku dari stigma RMS supaya Maluku dapat diberikan masa depan yang lebih baik dalam kesejahteraan, kebebasan dan perdamaian dari pada ternyata sampai sekarang ini. Maka Bapak Gubernur K. Ralahalu benar-benar melakukan satu langkah historis.
 
Berita dalam surat kabar mungkin merupakan sebahagian kampanje propaganda untuk diskreditkan presiden RMS dengan tujuan menggerakkan bangsa Maluku sehingga seminar tidak dapat dibiayakan. Perbuatan ini menyatakan bahwa impak seminar “Beta Maluku, Mau Madju” sangat dipentingkan.
 
Dalam masa yang belakangan ternyata, bahwa seminar dapat mengandalkan dukungan yang besar. Pemerintah RMSbegitu menyenangkan untuk memberitahukan, bahwa aksi keuangan ini sesuai dengan keinginan dan bahwa misalnya masyarakat Maluku di Moordrecht dalam waktu singkat memungutkan selebih dari € 7000,00 sebagai donasi. Juga masyarakat Maluku yang lain seperti antara lain di Nijmegen, Vught, Wierden, Barneveld, Middelburg dan Oost-Souburg berupaya keras memungut keuangan untuk seminar.
 
RMS sangat berterima kasih kepada surat kabar “Suara Maluku” dan mereka di Belanda yang dengan sengaja mencoba menyebarkan keraguan- walaupun artikel dapat disebut menyesatkan- bahwa mereka telah bawa seluasnya atas perhatian bangsa Maluku mengenai pertemuan historis antara Bapak J.G. Wattilete S.H. dan Bapak K. Ralahalu dan seminar yang akan datang “Beta Maluku Mau Madju” .
 
Saudara-Saudari sekalian dapat dipercayakan bahwa dalam kepentingan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Maluku, pemerintah RMS akan meneruskan jalan yang ditujukan dengan intensi yang sama.
 
Salam Nasional,
MENA MURIA!!
 
Pemerintah Darurat RMS
Atas nama presiden,
 
 
J.G. Wattilete S.H.
 
 

Geplaatst op: 20-7-2013 20:33   Laatst gewijzigd: 20-7-2013 20:36

» Lees volledige artikelVerklaring

De RMS regering in ballingschap heeft kennis genomen van de inhoud van een artikel in de krant “Suara Maluku” van 15 juli 2013.

 
Volgens de krant zou Gouveneur Ralahalu per sms-bericht hebben laten weten nimmer een ontmoeting te hebben gehad met de president van de RMS mr.J.G.Wattilete. De RMS-regering stelt vast dat hier gaat om het citeren door de krant van een sms-bericht, waarvan de inhoud niet op zijn juistheid is geverifieerd. Evenmin is aangetoond, dat dit bericht óók daadwerkelijk van Ralahalu afkomstig is. In het licht hiervan hecht de RMS-regering geen waarde aan de inhoud van het krantenbericht. Daar staat tegenover, dat de RMS-regering de ontmoeting met de gouveneur K.Ralahalu op 2 en 3 december 2011 in Hotel Hilton te Kuala Lumpur gedocumenteerd kan staven.
 
De RMS-regering spreekt hierbij nogmaals haar dank uit in de richting van gouveneur Ralahalu, dat hij als eerste Molukse leider in de geschiedenis de moed heeft gehad persoonlijk in gesprek te gaan met de RMS-president met als gezamenlijk doel het Molukse volk te bevrijden van het stigma van de RMS teneinde de Molukken een betere toekomst in welvaart, vrijheid en vrede te kunnen bieden dan tot op heden het geval is geweest. Gouveneur K.Ralahalu heeft dan ook een historische stap gezet.
 
Het bericht in de krant vormt schijnbaar een onderdeel van een propagandacampagne de RMS-president in diskrediet te brengen met als doel de Molukse gemeenschap te bewegen het seminar financieel niet te ondersteunen. Met deze handelswijze wordt bevestigd dat aan de impact van het seminar “Beta Maluku, Mau Madju” een groot gewicht wordt toegekend.
 
In de achterliggende periode is gebleken, dat het seminar op brede steun van de Molukse gemeenschap kan rekenen. Het doet de RMS-regering deugd u te kunnen berichten, dat de financiële acties naar wens verlopen en dat bijvoorbeeld de Molukse gemeenschap in Moordrecht in korte tijd een bedrag van ruim €.7.000,00 aan donaties heeft verzameld. Ook in andere Molukse gemeenschappen zoals o.a. in Nijmegen, Vught, Wierden, Middelburg en Oost-Souburg, wordt hard gewerkt aan het genereren van financiële middelen ten behoeve van het seminar.
 
De RMS is de krant “Suara Maluku” en hen die in Nederland bewust twijfel proberen te zaaien zeer dankbaar dat zij- alhoewel het artikel misleidend is te noemen- de historische ontmoeting tussen mr.J.G.Wattilete en K.Ralahalu en het aanstaande seminar “Beta Maluku Mau Madju” , breed onder de aandacht van het volk in de Molukken heeft gebracht.
 
U kunt er allen op vertrouwen, dat in het belang van het verwezenlijken van een betere toekomst voor het Molukse volk de RMS-regering de thans ingeslagen weg onverminderd zal voortzetten.
 
Met nationale groet,
 
Mena Muria!!
 
De RMS-regering in ballingschap
Namens deze de president,
 
 
Mr.J.G.Wattilete
 
 
RMS-Regering in ballingschap, p/a Achillesstraat 95-97 hs, 1076 PX Amsterdam
 
 

Geplaatst op: 18-7-2013 19:02   Laatst gewijzigd: 18-7-2013 19:13

» Lees volledige artikelSurat dari pemerintah untuk wijk2, tentang 'fundraiser'

Amsterdam, 29 mei 2013

 

Mendukunglah Seminar "Beta Maluku, Mau Madju"

 

Sebangsa jg terhormat,

Sebelumnja  akhir tahun ini seminar "Beta Maluku, Mau Madju"  diselenggarakandi Ambon. Ini adalah hasil jg penting dari pertemuan jg di adakan oleh beta sendiri,  dan perwakilan Pemerintah RMS di tanah perantauan,  dengan antara  lain Karel Ralahalu, jang sekarang ini adalah gubernur Maluku.

Titik2 pembitjaraan dalam seminar ini adalah tema2 jang  berikut: agama, adat, pendidikan, ekonomi dan kemiskinan, sedjarah dan pusat hak asasi manusia. Dengan mengadakannja satu dialog dengan negara dan bangsakita dirupakan satu langkah penting untuk menjesuaikan pentjitraan RMS setjara positif. Kita sepakati bahwa tiap2, tetapi djuga dari sisi RMS, setjara terbuka dan tanpa hambatan,dapat membawa pandangannja tentang masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

Seminar ini adalah satu titik jg mendapat dasarnja di kebidjaksanaan Pemerintah RMS, seperti didjelaskan, dalam Tjatatan Strategis pemerintah RMS. Pemerintah RMS berpandangan bahwa perhatian kegiatan2nja harus dapat dilakukan di Maluku. Seminar ini merupakan satu bagian dalam hal kebidjaksanaannja.

Seminar "Beta Maluku, Mau Madju" dapat diaturoleh bangsa2 kami di Maluku dan di Belanda. Semuanja ini terdjadi atas dasar kesetaraan dan kebersamaan, pun dalam organisasi seminar, pun dalam organisasi setjara am dan dan pun dalam semua bentuk dan usaha setjara pribadi. Hal ini djuga berlaku untuk pembiajaan seminar. Pemerintah RMS menanggung  € 75.000, - untuk tutup ongkos2 dari ahli2 dan pembitjaraan  sewaktu seminar.

Pada tanggal 2 Mei jg baru lalu Pemerintah RMS ambil bahagian dalam  pertemuan istimewa di Wormerveer.Pada pertemuan ini kami telah memberikan informasi tentang seminar "Beta Maluku, Mau Madju". Kami selaku pemerintah RMS senang bahwa seminar ini diterima dengan semangat oleh mereka jang hadir. Dalam pertemuan tersebut di bentukan satuTim Koordinasi. Tim Koordinasi ini mengadakan aksi nasional.Dalam djangka waktu dua atau tiga bulan Tim Koordinasi akan mentjari dana. Kami Pemerintah RMS mengeluarkan panggilan untuk bersama-sama mendukung kegiatan2 dari Tim Koordinasi.

Jang penting  adalah Aksi € 100. Di wijk2 Maluku kami mendjalankan kollekte.Tiap2 sumbangan di daftarkan dan tiap2 jang memberi sumbangan, akan menerima tanda terima. Tanda terima ini dapat di kurangkan dari belastingdienst, karena sumbangan jg diberi kepada Fonds Perdjuangan,  diakui oleh belastingdienst sebagai ongkos jang dapat dikurangkan.Tim Koordinasi ada rentjanakan beberapa kegiatan, seperti sponsorloop, pendjualan  makanan, benefiet concert d.l.l.  Donasi tiap2 besar atau ketjil dipersilakan.

Melalui djalan ini kami menjerukan kepada semua orang untuk menjadi donor dari Fonds Perdjuangan RMS. Sebagai donor sdr./sdri  dapat membantu pekerdjaan dan kegiatan dari Pemerintah RMS setjara struktural.

Pemerintah RMS mengadakan satu tur kuliling belanda  untuk memberikan informasitentangseminar.Djuga diadakan pertemuan regional jg di selenggarakan oleh dewan wijk dan organisasi2 setetempat.Djika sdr/ sdri ingin mau tahu lebih landjut mengenai seminar ini, harus menundjungi salah satu pertemuan ini. Pertemuan2 ini telah berada di Barneveld dan Nijmegen. Pertemuan2 jang  berikut diadakan di Moordrecht dan Tilburg.

Membantu untuk laksanakan kemungkinan ini !

Mari kita mungkinkan kesempatan jang unik - dialog terbuka bersama dengan bangsa kami tentang masa lalu, masa sekarang dan masa depan Maluku.

Kami harap atas sumbangan sdr./sdri!

Mena!

 

Mr J. G. Wattilete
Presiden

Republik Maluku Selatan

 

Sumbangan dapat di transfer djuga ke Fonds Perdjuangan RMS rekeningnr.  Rabo 39.35.46.454. o.v.v. Seminar 2013. Rekeningnr. Tim Koordinasi adalah: SNS 93.95.71.951. t.n.v. Stichting Asal Maluku Foundation o.v.v. Seminar 2013.

 

Untuk informasi lebih landjut tentang kegiatan2:

RMS Voorlichting: Drs. Willem M Sopacua: 06-21 44 83 02
Koordinasi:tn. Jaco Metekohy M: 06-14 60 24 60

Kunjungi www.republikmalukuselatan.nl  ,  Twitter en Facebook

 

» Download

Geplaatst op: 15-6-2013 18:25   Laatst gewijzigd: 15-6-2013 18:36

» Lees volledige artikelBrief Pemerintah aan de wijken inzake inzamelingsactie

Amsterdam, 29 mei 2013

 

Ondersteun het Seminar “Beta Maluku, Mau Madju”

 

Beste landgenoten,

Voor het eind van dit jaar wordt op Ambon het seminar “Beta Maluku, Mau Madju” georganiseerd. Dit is een belangrijke uitkomst van de besprekingen die ikzelf en vertegenwoordigers van de RMS-regering in ballingschap hebben gevoerd met o.a. Karel Ralahalu, nu nog gouverneur van de Molukken.

Op het seminar staan de thema’s religie, adat, onderwijs, economie en armoedebestrijding, geschiedenis en de Mensenrechten centraal.

Het voeren van de dialoog met onze land- en volksgenoten is een belangrijke stap om de beeldvorming van de RMS positief bij te stellen. Afgesproken is dat een ieder, maar óók van de zijde van de RMS, openlijk en ongehinderd haar visie over het verleden, heden en toekomst kan inbrengen.

Het seminar vloeit voort uit het beleid van de RMS regering, zoals dit in de Strategische Notitie van de regering in ballingschap is beschreven. De RMS regering neemt het standpunt in dat het zwaartepunt van onze activiteiten moet worden verlegd naar de Molukken. Het seminar is hiervan een onderdeel.

Het seminar “Beta Maluku, Mau Madju” wordt georganiseerd door onze landgenoten op de Molukken en hier in Nederland. In gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid, zowel voor de opzet van het seminar, de organisatie daarvan en allerlei vormen van persoonlijke inzet en inspanning. Dat geldt ook voor de financiering van het seminar. De RMS-regering draagt €75.000,- bij om onder meer de kosten van de uit te nodigen deskundigen en inleiders te dekken.

De RMS-regering heeft op 2 mei jl. deelgenomen aan een spoedbijeenkomst in Wormerveer.

Op deze bijeenkomst hebben we informatie gegeven over het seminar “Beta Maluku, Mau Madju”. Het doet de RMS-regering deugd dat het seminar door de aanwezigen met enthousiasme is ontvangen. In de bijeenkomst is een Coördinatieteam gevormd dat met een landelijke actie binnen twee, drie maanden de benodigde financiën bij elkaar wil krijgen. De RMS regering roept u op de acties van het Coördinatieteam te ondersteunen.

Prominent is de Actie €100. In de Molukse woonwijken wordt huis aan huis gecollecteerd. De collectanten registreren de giften en overhandigen u een bewijs van ontvangst. Uw gift is aftrekbaar van de belasting, omdat het Fonds Perdjuangan een door de belastingdienst erkend fonds met een doel is. Het Coördinatieteam heeft nog meer acties in voorbereiding. Van een sponsorloop, verkopen van maaltijden, tot aan benefietconcerten enz. Uw giften klein of groot zijn van harte welkom.

Ook roepen wij een ieder met klem op donateur van het Fonds Perdjuangan RMS te worden. Als donateur draagt u op een structurele manier bij aan de werkzaamheden en activiteiten van de RMS-regering.

De RMS regering maakt een ronde door het land om informatie te geven over het seminar. Door wijkraden en andere lokale organisaties worden daarom regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Als u meer wilt weten over het seminar beveel ik u aan een van deze bijeenkomsten bij te wonen. Intussen zijn reeds bijeenkomsten geweest in Barneveld en Nijmegen. De volgende bijeenkomsten zullen plaats vinden in Moordrecht en Tilburg.

 

Help mogelijk maken!

Laten we de unieke kans - een open dialoog aan te gaan met onze landgenoten over het verleden, heden en de toekomst van Maluku - mogelijk maken.

Wij rekenen dan ook op uw bijdrage!

Mena!

 

Mr. J.G. Wattilete
President

Republik Maluku Selatan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uw giften kunt u ook rechtstreeks overmaken aan het Fonds Perdjuangan RMS op rekeningnummer  RABO 39.35.46.454. o.v.v. Seminar 2013. Het rekeningnummer van het Coördinatieteam is : SNS 93.95.71.951. t.n.v. Stichting Asal Maluku Foundation o.v.v. Seminar 2013.

 

Voor meer informatie over de acties:

RMS Voorlichting: drs. Willem Sopacua  M: 06 – 21 44 83 02
Coördinatieteam: dhr. Jaco Metekohy  M: 06 – 14 60 24 60

Bezoek ook  www.republikmalukuselatan.nl of volg ons op Twitter en Facebook

 

» Download

Geplaatst op: 15-6-2013 18:11   Laatst gewijzigd: 15-6-2013 18:23

» Lees volledige artikel
<< Vorige | 1 | 2 | 3 | Volgende >>
Delen |
Go to top