Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Verklaring Seminar Ambon

Verklaring

Regering in ballingschap Republik Maluku Selatan

 

SEMINAR

“Beta Maluku , Mau Madju”

Amsterdam, 25 juli 2014

 

Op 2 tot 4 augustus 2014 staat het seminar " Beta Maluku, Mau Madju" in Ambon gepland. Vanaf het moment van de aankondiging van het seminar heeft de RMS regering mogen ervaren dat het seminar met groot enthousiasme binnen de Molukse gemeenschap in Nederland werd ontvangen. Dit laatste geldt ook voor onze landgenoten in Maluku.

Reeds in de aanloop naar het seminar heeft de RMS regering een brug geslagen naar vele geledingen binnen de gemeenschap in Nederland en Maluku. Velen, waaronder voor- en tegenstanders van de RMS, landgenoten uit alle windstreken, landgenoten met een christelijke en moslim achtergrond , hebben het Seminar met vreugde omarmd. Ze willen een  actieve bijdrage leveren  en zijn volop bezig met hun voorbereidingen.

Het Seminar “Beta Maluku, Mau Madju” heeft tot doel de dialoog tussen Molukkers in Nederland en op de Molukken te voeren over onze gezamenlijke geschiedenis, de adat en het economisch perspectief, het onderlinge verband en het perspectief daarvan op de toekomst van de Molukken. Daarbij zijn de uitgangspunten gelijkwaardigheid, volledige openheid en het kunnen spreken zonder daarbij belast te worden door bestaande taboes over politieke opvattingen.

De RMS –regering heeft moeten vaststellen dat er weerstand is tegen het seminar “Beta Maluku, Mau Madju”. Deze weerstand tegen het seminar is voornamelijk aangezet van buiten Maluku, met name door de RI en zijn ambassade en handlangers hier in Nederland.

Helaas heeft de RMS regering moeten ervaren, dat de tegenstanders van een dialoog niet enkel hun  weerstand tegen het seminar  kenbaar hebben gemaakt, hetgeen hun goed recht is; naar nu blijkt hebben zij zich ook  actief  ingezet om het plaatsvinden van het seminar te verhinderen. In zijn ultieme poging dit te bereiken heeft de heer Sam Pormes in naam van de organisatie Indonesian Network Diaspora Indonesië-Nederland, Task Force Maluku op 17 juli 2014  een brief verzonden aan de rectoren van de universiteiten, Universiteit Pattimura, UKIM en IAIN, die hun medewerking aan het seminar reeds hebben toegezegd. De organisatie Indonesian Network Diaspora Indonesie-Nederland " Task Force Maluku" is een instelling die aan de Indonesische ambassade in Den Haag is gerelateerd. Ook heeft de heer Sam Pormes de Indonesische media – waaronder de krant ‘Kabar Timur’ – ingezet tegen het seminar.

In zijn brief van 17 juli 2014 dringt hij op aanmatigende wijze er bij de  rectoren op aan per direct hun medewerking aan het seminar te beëindigen. Dit recht kan de heer Pormes niet worden ontzegd. Verwerpelijk is echter dat de heer Pormes via deze Task Force de veiligheid van de rectoren en anderen die bij het seminar betrokken zijn in groot gevaar heeft gebracht. Hij heeft dit gedaan door ten onrechte de rectoren te betichten van samen te werken  met de RMS-regering een seminar te organiseren met als doel de Molukken af te scheiden van Indonesië.

De heer Pormes bedient  zich hier van grove leugens. Het seminar heeft niet tot doel Maluku af te scheiden. De RMS is namelijk reeds vanaf 25 april 1950 een onafhankelijke staat en existeert ondanks de Indonesische bezetting volgens deskundigen op het terrein van het internationaal recht -waaronder Dr. N. Higgins- nog steeds als Staat. Er is dan ook geen sprake van afscheiding. Dr. N. Higgins zou tijdens het seminar dit standpunt verdedigen.

Nu is het bezigen van leugens op zich reeds een kwalijke zaak, maar de heer Pormes geeft langs  deze weg tevens blijk van het feit dat hij bereid is de veiligheid van de rectoren en vele anderen ernstig in gevaar te brengen om zijn doel te bereiken. Dit doet hij door de rectoren in deze brief te betichtenvan separatisme, terwijl de rector van de IAIN in ‘Kabar Timur’ verklaart: “IAIN tidak punya agenda seminar dengan yang namanya separatis”. Hiermee plakt hij de rectoren een stigma op, wat in Indonesië erg gevoelig ligt. De heer Pormes, zelf vroeger actief lid van de communistische partij Nederland (CPN) weet als geen ander dat dit stigma, evenals de verdenking dat men een communist is of dit is geweest -in Indonesië anno 2014 nog immer zeer vergaande gevolgen kan hebben.

Door deze manipulatieve berichtgeving zijn de rectoren ter verantwoording geroepen door de Indonesische veiligheidsdienst en is er onrust ontstaan op de campus van de betrokken universiteiten. Door toedoen van de brief van de heer Pormes namens Indonesian Network Diaspora Indonesie is in de  aanloop  van het seminar doelbewust een gespannen sfeer gecreëerd in Ambon. Gouverneur Agassaf heeft inmiddels de veiligheidstroepen in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

Aangezien het seminar primair tot doel heeft een bijdrage te leveren aan een vreedzame en welvarende toekomst voor het land en volk van Maluku,  wenst de RMS regering onder alle omstandigheden te voorkomen dat het seminar zal leiden tot tweespalt en onrust binnen het Molukse volk in Maluku.

Tegen deze achtergrond kan niet van de RMS-regering  worden verwacht dat wij de deelnemers en bezoekers van het Seminar in groot gevaar zouden brengen. Onze weldenkende en ontwikkelde landgenoten worden gebrandmerkt als staatsgevaarlijk en zouden een onduidelijk lot treffen.

Om deze reden legt de RMS regering zich op dit moment neer bij het besluit van de rectoren om uit het oogpunt van veiligheid en het waarborgen van de vrede vooralsnog geen medewerking te verlenen aan het seminar. Hoe zeer de RMS-regering dit ook betreurt het geplande seminar zal om deze reden dan ook geen doorgang vinden.

De RMS kondigt hierbij aan dat zij op de ingeslagen weg zal doorgaan: de weg van het tot stand brengen van een dialoog met onze landgenoten tussen moslims en christenen, waarbij het corrigeren van de onjuiste beeldvorming ten aanzien van de RMS een cruciaal punt is.  De huidige ontwikkeling laat zien dat het democratiseringsproces in Indonesië nog lang niet is voltooid. Nog triester is dat is gebleken dat zij die beweren voorvechters te zijn van een democratisch Indonesië geen enkel middel schuwen een democratisch goed bij uitstek, zoals academische vrijheid, uit eigen belang om zeep te helpen.

De RMS regering verzekert u allen dat, alhoewel de weg naar een werkelijk  vrij en welvarend Maluku  lang is, dit doel ondanks alle obstakels met steun van de Almachtige zal worden bereikt.

 

Namens de regering in ballingschap
van de RMS

mr. J.G. Wattilete

 

Verklaring inzake Seminar Ambon

» Download

Brief Sam Pormes aan rectoren

» Download

Brief Sam Pormes aan rectoren (vertaling)

» Download

Geplaatst op: 25-7-2014 23:13   Laatst gewijzigd: 26-7-2014 07:27

Gekoppelde onderwerpen (tags):   SeminarAmbon   

Delen |
Go to top