Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Brief Pemerintah aan de wijken inzake inzamelingsactie

Amsterdam, 29 mei 2013

Ondersteun het Seminar “Beta Maluku, Mau Madju”

 

Beste landgenoten,

Voor het eind van dit jaar wordt op Ambon het seminar “Beta Maluku, Mau Madju” georganiseerd. Dit is een belangrijke uitkomst van de besprekingen die ikzelf en vertegenwoordigers van de RMS-regering in ballingschap hebben gevoerd met o.a. Karel Ralahalu, nu nog gouverneur van de Molukken.

Op het seminar staan de thema’s religie, adat, onderwijs, economie en armoedebestrijding, geschiedenis en de Mensenrechten centraal.

Het voeren van de dialoog met onze land- en volksgenoten is een belangrijke stap om de beeldvorming van de RMS positief bij te stellen. Afgesproken is dat een ieder, maar óók van de zijde van de RMS, openlijk en ongehinderd haar visie over het verleden, heden en toekomst kan inbrengen.

Het seminar vloeit voort uit het beleid van de RMS regering, zoals dit in de Strategische Notitie van de regering in ballingschap is beschreven. De RMS regering neemt het standpunt in dat het zwaartepunt van onze activiteiten moet worden verlegd naar de Molukken. Het seminar is hiervan een onderdeel.

Het seminar “Beta Maluku, Mau Madju” wordt georganiseerd door onze landgenoten op de Molukken en hier in Nederland. In gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid, zowel voor de opzet van het seminar, de organisatie daarvan en allerlei vormen van persoonlijke inzet en inspanning. Dat geldt ook voor de financiering van het seminar. De RMS-regering draagt €75.000,- bij om onder meer de kosten van de uit te nodigen deskundigen en inleiders te dekken.

De RMS-regering heeft op 2 mei jl. deelgenomen aan een spoedbijeenkomst in Wormerveer.

Op deze bijeenkomst hebben we informatie gegeven over het seminar “Beta Maluku, Mau Madju”. Het doet de RMS-regering deugd dat het seminar door de aanwezigen met enthousiasme is ontvangen. In de bijeenkomst is een Coördinatieteam gevormd dat met een landelijke actie binnen twee, drie maanden de benodigde financiën bij elkaar wil krijgen. De RMS regering roept u op de acties van het Coördinatieteam te ondersteunen.

Prominent is de Actie €100. In de Molukse woonwijken wordt huis aan huis gecollecteerd. De collectanten registreren de giften en overhandigen u een bewijs van ontvangst. Uw gift is aftrekbaar van de belasting, omdat het Fonds Perdjuangan een door de belastingdienst erkend fonds met een doel is. Het Coördinatieteam heeft nog meer acties in voorbereiding. Van een sponsorloop, verkopen van maaltijden, tot aan benefietconcerten enz. Uw giften klein of groot zijn van harte welkom.

Ook roepen wij een ieder met klem op donateur van het Fonds Perdjuangan RMS te worden. Als donateur draagt u op een structurele manier bij aan de werkzaamheden en activiteiten van de RMS-regering.

De RMS regering maakt een ronde door het land om informatie te geven over het seminar. Door wijkraden en andere lokale organisaties worden daarom regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Als u meer wilt weten over het seminar beveel ik u aan een van deze bijeenkomsten bij te wonen. Intussen zijn reeds bijeenkomsten geweest in Barneveld en Nijmegen. De volgende bijeenkomsten zullen plaats vinden in Moordrecht en Tilburg.

 

Help mogelijk maken!

Laten we de unieke kans - een open dialoog aan te gaan met onze landgenoten over het verleden, heden en de toekomst van Maluku - mogelijk maken.

Wij rekenen dan ook op uw bijdrage!

Mena!

 

Mr. J.G. Wattilete
President

Republik Maluku Selatan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uw giften kunt u ook rechtstreeks overmaken aan het Fonds Perdjuangan RMS op rekeningnummer  RABO 39.35.46.454. o.v.v. Seminar 2013. Het rekeningnummer van het Coördinatieteam is : SNS 93.95.71.951. t.n.v. Stichting Asal Maluku Foundation o.v.v. Seminar 2013.

 

Voor meer informatie over de acties:

RMS Voorlichting: drs. Willem Sopacua  M: 06 – 21 44 83 02
Coördinatieteam: dhr. Jaco Metekohy  M: 06 – 14 60 24 60

Bezoek ook  www.republikmalukuselatan.nl of volg ons op Twitter en Facebook

 

» Download

Geplaatst op: 15-6-2013 18:11   Laatst gewijzigd: 15-6-2013 18:23

Gekoppelde onderwerpen (tags):   SeminarAmbon   

Delen |
Go to top