Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Verklaring

De RMS regering in ballingschap heeft kennis genomen van de inhoud van een artikel in de krant “Suara Maluku” van 15 juli 2013.

 
Volgens de krant zou Gouveneur Ralahalu per sms-bericht hebben laten weten nimmer een ontmoeting te hebben gehad met de president van de RMS mr.J.G.Wattilete. De RMS-regering stelt vast dat hier gaat om het citeren door de krant van een sms-bericht, waarvan de inhoud niet op zijn juistheid is geverifieerd. Evenmin is aangetoond, dat dit bericht óók daadwerkelijk van Ralahalu afkomstig is. In het licht hiervan hecht de RMS-regering geen waarde aan de inhoud van het krantenbericht. Daar staat tegenover, dat de RMS-regering de ontmoeting met de gouveneur K.Ralahalu op 2 en 3 december 2011 in Hotel Hilton te Kuala Lumpur gedocumenteerd kan staven.
 
De RMS-regering spreekt hierbij nogmaals haar dank uit in de richting van gouveneur Ralahalu, dat hij als eerste Molukse leider in de geschiedenis de moed heeft gehad persoonlijk in gesprek te gaan met de RMS-president met als gezamenlijk doel het Molukse volk te bevrijden van het stigma van de RMS teneinde de Molukken een betere toekomst in welvaart, vrijheid en vrede te kunnen bieden dan tot op heden het geval is geweest. Gouveneur K.Ralahalu heeft dan ook een historische stap gezet.
 
Het bericht in de krant vormt schijnbaar een onderdeel van een propagandacampagne de RMS-president in diskrediet te brengen met als doel de Molukse gemeenschap te bewegen het seminar financieel niet te ondersteunen. Met deze handelswijze wordt bevestigd dat aan de impact van het seminar “Beta Maluku, Mau Madju” een groot gewicht wordt toegekend.
 
In de achterliggende periode is gebleken, dat het seminar op brede steun van de Molukse gemeenschap kan rekenen. Het doet de RMS-regering deugd u te kunnen berichten, dat de financiële acties naar wens verlopen en dat bijvoorbeeld de Molukse gemeenschap in Moordrecht in korte tijd een bedrag van ruim €.7.000,00 aan donaties heeft verzameld. Ook in andere Molukse gemeenschappen zoals o.a. in Nijmegen, Vught, Wierden, Middelburg en Oost-Souburg, wordt hard gewerkt aan het genereren van financiële middelen ten behoeve van het seminar.
 
De RMS is de krant “Suara Maluku” en hen die in Nederland bewust twijfel proberen te zaaien zeer dankbaar dat zij- alhoewel het artikel misleidend is te noemen- de historische ontmoeting tussen mr.J.G.Wattilete en K.Ralahalu en het aanstaande seminar “Beta Maluku Mau Madju” , breed onder de aandacht van het volk in de Molukken heeft gebracht.
 
U kunt er allen op vertrouwen, dat in het belang van het verwezenlijken van een betere toekomst voor het Molukse volk de RMS-regering de thans ingeslagen weg onverminderd zal voortzetten.
 
Met nationale groet,
 
Mena Muria!!
 
De RMS-regering in ballingschap
Namens deze de president,
 
 
Mr.J.G.Wattilete
 
 
RMS-Regering in ballingschap, p/a Achillesstraat 95-97 hs, 1076 PX Amsterdam
 
 

Geplaatst op: 18-7-2013 19:02   Laatst gewijzigd: 18-7-2013 19:13

Gekoppelde onderwerpen (tags):   SeminarAmbon   

Delen |
Go to top