Nieuws

Overlijden drs. John Letsoin

Enkele dagen geleden bereikte de RMS-regering het trieste bericht dat John Letsoin van ons is heengegaan.
Met zijn overlijden nemen we afscheid van ee
Read More