Komuniké ttg. surat MenLu Santi kepada Presiden RMS mr. J.G. Wattilete

Pada tanggal 2 Mei 2021, Menteri Luar Negeri RMS – tuan Umar Santi -mengirimkan surat pribadi melalui WhatsApp kepada Mr. J.G. Wattilete, Presiden RMS – dan selandjutnja membagikan surat tersebut dengan fihak ketiga melalui media sosial. Tak perlu dikatakan bahwa keadaan ini dapat disebut tidak patut dan sajang sekali menjebabkan huru-hara dalam masjarakat Maluku.

20210507-RMS-Communiqué-MM

Communiqué inzake de brief van RMS minister Umar Santi aan RMS president mr. John Wattilete

Op 2 mei 2021 heeft de minister van buitenlandse zaken van de RMS – de heer Umar Santi – per WhatsApp een persoonlijke brief gericht aan mr. J.G. Wattilete – de president van de RMS – verzonden en vervolgens zelf deze brief via social media gedeeld met derden. Het spreekt voor zich, dat deze gang van zaken onbehoorlijk is te noemen en helaas tot de nodige commotie binnen de Molukse gemeenschap heeft geleid.

20210507.RMS_.communiquéNL

Brief aan EU ambassadeur inzake CEPA verdrag | Letter to EU ambassador regarding CEPA treaty

In onderstaande brief aan de heer Vincent Piket, EU ambassadeur in Indonesië en Brunei Darussalam, doet de RMS-regering een aanzegging dat de werking van het CEPA verdrag, het handelsverdrag tussen de EU en Indonesië, niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied.

In the letter to Mr. Vincent Piket, EU ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam, the RMS government makes an official statement that the CEPA treaty, the trade agreement between the EU and Indonesia, cannot apply to illegally occupied RMS territory.

20210424.CEPAdut

20210424.CEPAeng

Persbericht: Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku

“Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku” Met deze dringende boodschap roept de regering in ballingschap van de Zuid-Molukse republiek (RMS) op dat Nederland en de internationale wereld in actie komen. Het thema van de campagne wordt in de Molukse gemeenschap in Nederland en met name onder de jongeren breed gedragen.

2021-04-23-Persbericht-regering-Republik-Maluku-Selatan-1.3-1

Kamervragen aan de Nederlands Regering door Sylvana Simons (BIJ1)

In de Tweede Kamer zijn door Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) vragen gesteld aan de Nederlandse Regering over de brief van de RMS-regering. Er wordt onder andere van de regering gevraagd mee te werken aan de openbaarmaking van de graflocatie van president Soumokil en teruggave van de RMS-vlag. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de recente arrestaties op Maluku en wordt er gevraagd om een gesprek tussen de regeringen van Nederland en de RMS.

Het is nu tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt!UPDATE: 4 more Moluccans arrested without any reason / 4 anak bangsa Maluku lagi ditangkap tanpa alasan

April 8, 2021

4 more Moluccans arrested without any reason:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

After being arrested on 7 April, Alexander Dominggus Workala currently is nowhere to be found. He is not at the local police stations and his whereabouts are unknown.

We call upon the responsible authorities to respect human rights and immediately release all Moluccan political prisoners!

70 years of Indonesian oppression, this has to stop!


4 anak bangsa Maluku lagi ditangkap tanpa alasan:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

Sesudah penangkapannja pada 7 April j.l. Alexander Dominggus Workala hilang lenjap. Dia tidak ada di kantor2 polisi lokal dan tempat jang dia berada tiada diketahui.

Kami menjerukan mereka jang bertanggung djawab untuk menghormati hak asasi manusia dan untuk dengan segera membebaskan semua tahanan politik Maluku tanpa sjarat.

Bangsa Maluku sedang diteror lebih dari 70 tahun oleh Indonesia. Ini harus dihentikan!


4 andere bangsa Maluku zijn gearresteerd zonder duidelijke redenen:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

Na de arrestatie op 7 april, is Alexander Dominggus Workala spoorloos. Hij is niet op het lokale politiebureau en zijn verblijfplaats is onbekend.

Wij roepen de verantwoordelijken op om de mensenrechten te respecteren en alle Molukse politieke gevangen per direct vrij te laten zonder voorwaarden.

Indonesië terroriseert de Molukse bevolking al ruim 70 jaar. Dit moet stoppen!