Brief aan Dr. Josep Borrell Fontelles | Letter to Dr. Josep Borrell Fontelles (European Union)

Selain dari surat kepada duta besar Uni Eropa Vincent Piket, Pemerintah RMS di pengasingan djuga membri tahu kepada Dr. Josep Borell Fontelles (Perwakilan Tinggi untuk Kebidjakan dan Keamanan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa) bahwa perdjandjian Cepa tidak dapat berlaku untuk wilajah RMS jang diduki setjara ilegal.

Pemerintah RMS djuga mohon perhatian khusus pada situasi para pengikut RMS jang dipendjara, seperti Pieter Likumahua dan aktivis2 (adat) lain seperti Khaleb dan Stefan dari Sabuai.

In navolging van de brief aan EU ambassadeur Vincent Piket, geeft de RMS-regering in ballingschap ook Dr. Josep Borell Fontelles, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, te kennen dat het CEPA verdrag niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied. De RMS-regering vraagt daarbij in het bijzonder ook aandacht voor de situatie van de gevangengenomen RMS-aanhangers, zoals Pieter Likumahua, en andere Molukse (adat-)activisten zoals Khaleb en Stefan uit Sabuai.

Following the letter to EU ambassador Vincent Piket, the RMS government-in-exile gives notice to Dr. Josep Borrell Fontelles, High Representative for Foreign Policy and Security and Vice-President of the European Commission, that the CEPA treaty cannot apply to illegally occupied RMS territory. Furthermore the RMS government specifically asks attention for the situation of the imprisoned RMS-supporters such as Pieter Likumahua and other Moluccan (adat-)activists like Khaleb and Stefan from Sabuai

20210817.Borrell.NL_

20210817.Borrell.EN_

De voorlopige grondwet van de Republik der Zuid-Molukken

Op 8 augustus 1950 is het noodparlement van de Republiek der Zuid-Molukken geïnstalleerd. De installatie van het noodparlement is een belangrijke historische- en staatsrechtelijk gebeurtenis te noemen.

On august 8th, 1950, the emergency parliament of the Republic of South Moluccas (RMS) was installed. De installation of this parliament is an important historical and constitutional event.

Pada 8 Augustus 1950 parlemen darurat RMS dilantik. Pelantikan parlemen darurat adalah suatu peristiwa jang bersedjarah dan konstitusional.

Uitvaart minister ir. Edy Rahantoknam

Vrijdag 21 mei aanstaande is de uitvaart van minister Edy Rahantoknam. Hiermee verband houdend willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

Vlaginstructie

De vlag van de Republiek der Zuid-Molukken wordt op vrijdag 21 mei halfstok gehangen.

Uitvaart op vrijdag 21 mei 2021

De uitvaartplechtigheid en crematie van minister Edy Rahantoknam vinden plaats op vrijdag 21 mei om 15.00 uur op de R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius te Rotterdam. De plechtigheid is in besloten kring.

Livestream

De uitvaartplechtigheid is via een livestream te volgen op  https://begraafplaatslaurentius.nl/rahantoknam

Komuniké ttg. surat MenLu Santi kepada Presiden RMS mr. J.G. Wattilete

Pada tanggal 2 Mei 2021, Menteri Luar Negeri RMS – tuan Umar Santi -mengirimkan surat pribadi melalui WhatsApp kepada Mr. J.G. Wattilete, Presiden RMS – dan selandjutnja membagikan surat tersebut dengan fihak ketiga melalui media sosial. Tak perlu dikatakan bahwa keadaan ini dapat disebut tidak patut dan sajang sekali menjebabkan huru-hara dalam masjarakat Maluku.

20210507-RMS-Communiqué-MM

Communiqué inzake de brief van RMS minister Umar Santi aan RMS president mr. John Wattilete

Op 2 mei 2021 heeft de minister van buitenlandse zaken van de RMS – de heer Umar Santi – per WhatsApp een persoonlijke brief gericht aan mr. J.G. Wattilete – de president van de RMS – verzonden en vervolgens zelf deze brief via social media gedeeld met derden. Het spreekt voor zich, dat deze gang van zaken onbehoorlijk is te noemen en helaas tot de nodige commotie binnen de Molukse gemeenschap heeft geleid.

20210507.RMS_.communiquéNL

Brief aan EU ambassadeur inzake CEPA verdrag | Letter to EU ambassador regarding CEPA treaty

In onderstaande brief aan de heer Vincent Piket, EU ambassadeur in Indonesië en Brunei Darussalam, doet de RMS-regering een aanzegging dat de werking van het CEPA verdrag, het handelsverdrag tussen de EU en Indonesië, niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied.

In the letter to Mr. Vincent Piket, EU ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam, the RMS government makes an official statement that the CEPA treaty, the trade agreement between the EU and Indonesia, cannot apply to illegally occupied RMS territory.

20210424.CEPAdut

20210424.CEPAeng

Persbericht: Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku

“Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku” Met deze dringende boodschap roept de regering in ballingschap van de Zuid-Molukse republiek (RMS) op dat Nederland en de internationale wereld in actie komen. Het thema van de campagne wordt in de Molukse gemeenschap in Nederland en met name onder de jongeren breed gedragen.

2021-04-23-Persbericht-regering-Republik-Maluku-Selatan-1.3-1

Kamervragen aan de Nederlands Regering door Sylvana Simons (BIJ1)

In de Tweede Kamer zijn door Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) vragen gesteld aan de Nederlandse Regering over de brief van de RMS-regering. Er wordt onder andere van de regering gevraagd mee te werken aan de openbaarmaking van de graflocatie van president Soumokil en teruggave van de RMS-vlag. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de recente arrestaties op Maluku en wordt er gevraagd om een gesprek tussen de regeringen van Nederland en de RMS.

Het is nu tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt!