Komuniké ttg. surat MenLu Santi kepada Presiden RMS mr. J.G. Wattilete

Pada tanggal 2 Mei 2021, Menteri Luar Negeri RMS – tuan Umar Santi -mengirimkan surat pribadi melalui WhatsApp kepada Mr. J.G. Wattilete, Presiden RMS – dan selandjutnja membagikan surat tersebut dengan fihak ketiga melalui media sosial. Tak perlu dikatakan bahwa keadaan ini dapat disebut tidak patut dan sajang sekali menjebabkan huru-hara dalam masjarakat Maluku.

20210507-RMS-Communiqué-MM

Communiqué inzake de brief van RMS minister Umar Santi aan RMS president mr. John Wattilete

Op 2 mei 2021 heeft de minister van buitenlandse zaken van de RMS – de heer Umar Santi – per WhatsApp een persoonlijke brief gericht aan mr. J.G. Wattilete – de president van de RMS – verzonden en vervolgens zelf deze brief via social media gedeeld met derden. Het spreekt voor zich, dat deze gang van zaken onbehoorlijk is te noemen en helaas tot de nodige commotie binnen de Molukse gemeenschap heeft geleid.

20210507.RMS_.communiquéNL