Kamervragen aan de Nederlands Regering door Sylvana Simons (BIJ1)

In de Tweede Kamer zijn door Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) vragen gesteld aan de Nederlandse Regering over de brief van de RMS-regering. Er wordt onder andere van de regering gevraagd mee te werken aan de openbaarmaking van de graflocatie van president Soumokil en teruggave van de RMS-vlag. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de recente arrestaties op Maluku en wordt er gevraagd om een gesprek tussen de regeringen van Nederland en de RMS.

Het is nu tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt!UPDATE: 4 more Moluccans arrested without any reason / 4 anak bangsa Maluku lagi ditangkap tanpa alasan

April 8, 2021

4 more Moluccans arrested without any reason:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

After being arrested on 7 April, Alexander Dominggus Workala currently is nowhere to be found. He is not at the local police stations and his whereabouts are unknown.

We call upon the responsible authorities to respect human rights and immediately release all Moluccan political prisoners!

70 years of Indonesian oppression, this has to stop!


4 anak bangsa Maluku lagi ditangkap tanpa alasan:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

Sesudah penangkapannja pada 7 April j.l. Alexander Dominggus Workala hilang lenjap. Dia tidak ada di kantor2 polisi lokal dan tempat jang dia berada tiada diketahui.

Kami menjerukan mereka jang bertanggung djawab untuk menghormati hak asasi manusia dan untuk dengan segera membebaskan semua tahanan politik Maluku tanpa sjarat.

Bangsa Maluku sedang diteror lebih dari 70 tahun oleh Indonesia. Ini harus dihentikan!


4 andere bangsa Maluku zijn gearresteerd zonder duidelijke redenen:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

Na de arrestatie op 7 april, is Alexander Dominggus Workala spoorloos. Hij is niet op het lokale politiebureau en zijn verblijfplaats is onbekend.

Wij roepen de verantwoordelijken op om de mensenrechten te respecteren en alle Molukse politieke gevangen per direct vrij te laten zonder voorwaarden.

Indonesië terroriseert de Molukse bevolking al ruim 70 jaar. Dit moet stoppen!

Le gouvernement de la République des Moluques du Sud soutient le désir d’indépendance des Kanaks, peuple indigène de Nouvelle‐Calédonie.

Le gouvernement de la République des Moluques du Sud soutient le désir d’indépendance des Kanaks, peuple indigène de Nouvelle‐Calédonie.

Aujourd’hui, dimanche 4 octobre 2020, aura lieu le deuxième référendum au cours duquel les habitants de cet archipel du Pacifique pourront s’exprimer en tant que nation indépendante pour se libérer de la république française, dont la Nouvelle‐Calédonie fait partie en tant que territoire autonome.

Le-gouvernement-de-la-République-des-Moluques-du-Sud-soutient-le-désir-dindépendance-des-Kanaks-peuple-indigène-de-Nouvelle-Calédonie.

RMS government supports the desire of the Kanaks, the indigenous people of New Caledonian, for independence.

The government of the Republik Maluku Selatan (RMS) supports the desire of the Kanaks, the indigenous people of New Caledonian, for independence.

Today, Sunday October 4 th , 2020, the second referendum will take place in which the inhabitants of this archipelago in the Pacific can express themselves as an independent nation to break free from the French republic, of which New Caledonia is part as an autonomous territory.

The-government-of-the-Republik-Maluku-Selatan-RMS-supports-the-desire-of-the-Kanaks-the-indigenous-people-of-New-Caledonian-for-independence.