Brief aan EU ambassadeur inzake CEPA verdrag | Letter to EU ambassador regarding CEPA treaty

In onderstaande brief aan de heer Vincent Piket, EU ambassadeur in Indonesië en Brunei Darussalam, doet de RMS-regering een aanzegging dat de werking van het CEPA verdrag, het handelsverdrag tussen de EU en Indonesië, niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied.

In the letter to Mr. Vincent Piket, EU ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam, the RMS government makes an official statement that the CEPA treaty, the trade agreement between the EU and Indonesia, cannot apply to illegally occupied RMS territory.

20210424.CEPAdut

20210424.CEPAeng

Delen