Geheim BVD persoonsdossier ir. Manusama bewijs vijandige houding Nederlandse Staat naar RMS

17 december 2023

Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 17 december 2023

Geheim BVD persoonsdossier ir.Manusama is bewijs vijandige houding
Nederlandse Staat naar RMS

De RMS-regering in ballingschap is ernstig geschokt door de intensieve en langdurige activiteiten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) die gericht waren op oud-president ir. J.A. Manusama.

Bijna 40 jaar werd ir. Manusama op slinkse wijze door de BVD in de gaten gehouden. Decennialang was deze aandacht niet alleen een ingrijpende inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Ir. Manusama werd in de uitoefening van zijn functie van minister van de RMS-regering en vanaf 1966 als RMS-president ernstig belemmerd en werd de RMS-strijd schade toegebracht.

Argos, het journalistieke samenwerkingsverband tussen HUMAN en de VPRO, heeft in twee radioprogramma’s, die op 16 en 17 december 2023 werden uitgezonden, ruim aandacht besteed aan het geheime persoonsdossier van ir. J.A. Manusama.

Het BVD-dossier en de uitzendingen van Argos en OVT leggen pijnlijk bloot, dat de Nederlandse Staat met de BVD ir. Manusama —in zijn hoedanigheid van President in ballingschap van de RMS— als een voor Nederland potentieel vijandig en staatsgevaarlijk politiek leider heeft bejegend. Deze wetenschap ervaart de RMS-regering in ballingschap en het Molukse volk als stuitend.

Dit klemt des te meer omdat ir. Manusama als president van de regering in ballingschap van de RMS juist op steun van de Nederlandse regering had mogen rekenen in de strijd tegen de Indonesische bezetter. Het dossier van de BVD laat echter het tegendeel zien.

Een goede relatie tussen Nederland en Indonesië was reeds vrijwel direct na de proclamatie van de RMS op 25 april 1950 voor de Nederlandse Staat belangrijker dan de steun aan ir. Manusama in zijn strijd voor het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk, zoals dit is neergelegd in artikel van de Wet op de Soevereiniteitsoverdracht. (ir. Manusama verwijst hiernaar in een fragment van de uitzending).

De RMS-regering roept de Nederlandse Staat dan ook op het onrecht dat het Molukse volk is aangedaan en de vijandige wijze waarop ir. Manusama als 1e president van de Regering in ballingschap van de RMS is behandeld te erkennen.

————

Link naar Radio uitzending Argos 16 december 2023

Link naar Radio uitzending OVT 17 december 2023