Manifestatie ‘Djangan Undure’ en de ‘Mars voor de Vrijheid’

Op 25 april 2023 gedenken en vieren we voor de 73ste keer het belangrijkste feit uit onze geschiedenis: de proclamatie van de Republik Maluku Selatan.

De landelijke viering gebeurt dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Niet in een theater, maar in de open lucht. Niet afgezonderd en verborgen in een anonieme theateromgeving, maar in het volle daglicht. Daarop ligt dit jaar de focus, met als centraal onderdeel de mars voor de vrijheid.

Dit omdat we de wereld om ons heen willen laten zien en horen dat de strijd voor de Zuid Molukse Republiek nog steeds leeft en zal blijven voortleven. Van generatie op generatie, onvermoeibaar en onverzettelijk. Tot het doel van een vrije Zuid Molukse Republiek is bereikt. Djangan Undure, omdat we op weg naar ons doel nooit zullen wijken.

‘Djangan Undure’ voor de vrijheid van de Molukken. Een viering, een herdenking, een betoging, een manifestatie. Het is dit alles bij elkaar!

Startlocatie: Laan van Reagan en Gorbatsjov

De plaats van handeling is het tijdelijke podium aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag. Daar zal het protocol vlaghijsing plaatsvinden en de proclamatietekst worden voorgelezen. Na het zingen van het volkslied wordt een minuut stilte in acht genomen voor hen die gevallen zijn in de strijd voor de onafhankelijkheid van de RMS. President mr. John Wattilete zal na het protocollaire gedeelte namens de regering van de Republik Maluku Selatan het woord voeren.

Na dit formele deel zal staflid Jeugdzaken Regina Parinussa de ‘Mars voor de Vrijheid’ toelichten en de aanwezigen instructies geven.

Mars voor de Vrijheid

In de ongeveer 3 kilometer lange mars onder leiding van het demoteam van de RMS wordt op een waardige manier aandacht gevraagd voor de strijd tegen de onderdrukking en bedreiging van de identiteit en het voortbestaan van het volk op de Molukken.

Onder aanvoering van het demoteam van de RMS-regering zullen de deelnemers van de betoging met behulp van leuzen en spandoeken de wereld duidelijk maken waarom wij de straat op gaan.

Het organiserende Comité ‘Djangan Undure’ roept de deelnemers op zoveel mogelijk RMS-vlaggen mee te nemen. Want wat op de Molukken niet mag, kunnen wij hier wel en dat is in alle vrijheid vlaggen voor hun vrijheid.

Achtergronden

Gedurende de afgelopen zeven decennia is het Molukse volk op de Molukken en in Nederland voortdurend doelwit van activiteiten van de tegenstanders van de Republik Maluku Selatan. Kosten noch moeite worden gespaard het streven naar de zelfstandige Zuid-Molukse Republiek te ontmoedigen en met name op de Molukken de RMS hard te bestrijden.

Op de Molukken worden de aanhangers van de RMS tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Ook als hun acties volkomen geweldloos zijn. De cultuur, identiteit en eigenheid van de oorspronkelijke bevolking worden bedreigd. Denk aan de gedwongen onteigening van leef- en woongebieden van de traditionele bevolking en de toenemende ontbossing van de regenwouden. De Molukken worden bewust arm gehouden. Mensenrechten en vrijheid van politieke meningsuiting worden met voeten getreden.

Ook in Nederland ervaart de RMS dat de tegenwerking toeneemt. Het vinden van een geschikte locatie voor de jaarlijkse viering van de proclamatie wordt steeds moeilijker gemaakt. Minister-president Mark Rutte neemt de aanhangers van de RMS niet serieus en negeert de RMS-regering als gesprekspartner. Het Zuid-Molukse volk en de aanwezigheid in Nederland wordt door de Nederlandse regering tot Indisch Erfgoed gebombardeerd, waarmee het Zuid-Molukse volk ernstig wordt beledigd. Het Molukse volk is niet toevallig hier. Zij zijn de nakomelingen van een groep KNIL-militairen die met hun gezinnen in 1951 niet uit vrije wil, maar op dienstbevel naar Nederland zijn overgebracht.

Doelstelling ‘Djangan Undure’

Met de manifestatie ‘Djangan Undure’ en de ‘Mars voor de Vrijheid’ willen we ons rechtmatige streven op een positieve manier onder de aandacht brengen. Onder de aandacht van zoveel mogelijk burgers en inwoners en de nationale en internationale politiek. De gemeente Den Haag vormt vanuit dat oogpunt gezien op dinsdag 25 april 2023 het brandpunt van onze strijd.

Het comité ‘Djangan Undure’ wil een statement maken. Dat is dat de Molukse gemeenschap nog steeds bereid is zich in te zetten voor een legitieme en nobele strijd die doorgaat tot het doel is bereikt. Ondanks dat wij zien dat de druk van de tegenkrachten toeneemt, gaan we onverminderd door en geven wij nooit op.

Programma

Locatie: Laan van Reagan en Gorbatsjov

11.00 uur Toeloop bezoekers
11.30 uur Aanvang officieel programma
  Aankomst RMS regering onder muzikale begeleiding van ‘Alley & FriendzZ’
  Opening door voorzitter Nationaal Comité, Crams Nikijuluw
  Vlaghijsing ceremonie door Pembarisan Breda
12.10 uur Toespraak President mr. John Wattilete
12.30 uur Muzikaal intermezzo door ‘Alley and FriendzZ’
13.15 uur Toespraak en instructies door Staflid Regina Parinussa

Mars voor de Vrijheid

13:30 uur Mars volgens de route: Laan van Reagan en Gorbatsjov – Prinsessegracht – Koninginnegracht – Mauritskade – Parkstraat – Kneuterdijk – Lange Vijverberg – Tournooiveld – Laan van Reagan en Gorbatsjov
 

Locatie: Laan van Reagan en Gorbatsjov

15.00 uur Toespraken en/of statements
15.15 uur Muzikaal intermezzo door ‘Remmen Los’
16.00 uur Dankwoord door vice-president Trien Solisa
16.15 uur Slotceremonie en strijken van de vlag
16.25 uur Afsluiting

 

Aanwijzingen van het Comité ‘Djangan Undure’

Het Comité ‘Djangan Undure’ heeft van de gemeente groen licht gekregen om de manifestatie en Mars voor de Vrijheid te organiseren zoals wij deze hebben voorgenomen. In dit kader gelden er een aantal spelregels. Wij noemen hieronder de belangrijkste:

  • Er mogen geen wegen, kruispunten of splitsingen geblokkeerd worden.
  • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moeten wij opvolgen.
  • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek of vlag.
  • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt om ongezien strafbare feiten te kunnen plegen.
  • Volg deze link voor een compleet overzicht van de regels van de gemeente Den Haag

Het Comité ‘Djangan Undure’ heeft afgesproken dat de ordedienst van de organisatie ondersteunt bij het toezien op orde en veiligheid. U wordt daarom uitdrukkelijk verzocht de aanwijzingen van onze ordedienst op te volgen.

Bereikbaarheid

De locatie Laan van Reagan en Gorbatsjov ligt op ongeveer 300 meter van het station Den Haag Centraal en is te voet bereikbaar.

Als u met de auto komt bent u aangewezen op parkeergarages in de omgeving. Onder meer parkeergarage ‘Interparking Helicon’ of ‘Q-Park CS New Babylon’.

Weersvoorspelling

De weersvoorspelling voor dinsdag zijn vooralsnog goed. Het lijkt de 25e fris te zijn in Den Haag, maar er wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Omdat de manifestatie en de mars in de buitenlucht plaatsvinden raden wij aan om qua kleding en schoeisel rekening te houden met mogelijk wisselende weersomstandigheden en het deels onverharde terrein waar de manifestatie plaatsvindt.

NB: Op het manifestatieterrein is geen horecavoorziening aanwezig, anders dan koffie en thee. Wij adviseren om een versnapering mee te nemen voor tijdens de Mars voor de Vrijheid. 

 

Route Mars voor de Vrijheid:

illustratie route mars voor de vrijheid 25 april 2023