Overlijden drs. John Letsoin

30 september 2020

Enkele dagen geleden bereikte de RMS-regering het trieste bericht dat John Letsoin van ons is heengegaan.

Met zijn overlijden nemen we afscheid van een gedreven en betrokken persoon die zich op meerdere terreinen en niveaus heeft ingezet voor het welzijn en welbevinden van zijn medemens in het algemeen en de Molukse gemeenschap in het bijzonder.

20200930.overlijden.drs_.johnletsoin

20200930.overlijden.drs_.johnletsoin.pdf