Reactie op brief aan koning Willem-Alexander

29 augustus 2022

Koning Willem-Alexander ontving bij zijn bezoek aan het voormalige kamp Vossenbosch op 1 juli van dit jaar een brief van de RMS-regering. Op 6 juli 2022 ontving de RMS-regering van het kabinet van de Nederlandse Koning een antwoord op haar brief.

In haar brief aan de Koning ging de RMS-regering in op de reeks pijnlijke gebeurtenissen die de Molukse bevolking heeft moeten ondergaan en de wijze waarop opeenvolgende Nederlandse regeringen zijn omgegaan met het Zuid-Molukse recht op zelfbeschikking. Dit recht werd niet alleen stelselmatig genegeerd, maar is door deze handelwijze feitelijk ontnomen.

De RMS-regering schrijft verder dat zolang het volk der Zuid-Molukken niet in de gelegenheid is gesteld in vrijheid het recht op zelfbeschikking uit te oefenen, het proces van dekolonisatie niet is voltooid. Dit beschouwt de RMS-regering als een groot onrecht. Ook stelt de RMS dat een gedegen onderzoek benodigd is naar de wijze waarop de Nederlandse Staat is omgegaan met dit recht op zelfbeschikking.

Koning Willem-Alexander werd door de RMS-regering met klem verzocht de brief onder de aandacht van de minister-president Mark Rutte te brengen en te bevorderen dat aan de verzoeken in de brief invulling wordt gegeven.

Het Kabinet van de Koning heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en geeft aan dat de RMS-regering een belangrijke dimensie heeft toegevoegd, namelijk dat de pijn van het toegedane verdriet en gekwetstheid generaties lang doorwerkt.

Koning Willem-Alexander heeft in het slot van zijn reactie aangegeven de brief doorgeleid te hebben naar minister-president Mark Rutte en heeft toegezegd dat de minister-President de brief van de RMS-regering zal beantwoorden.