Brief KN Wattilete aan minister van Buitenlandse Zaken inzake zaak Latumutuany

15 oktober 2023

Minister van Buitenlandse Zaken
Mr. drs. Hanke Bruins Slot
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

 

Amsterdam, 14 oktober 2023

 

Betreft: verhoor getuige deskundige
16 oktober 2023 in de zaak van de
verdachte Antonius Latumutuany

 

Excellentie,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 2 oktober 2023 heeft de rechtbank zitting houdende te Masohi (Ceram) bepaald, dat ondergetekende in de strafzaak van de verdachte Antonius Latumutuany – in de functie van President in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken – als getuige-deskundige op verzoek van de verdediging dient te worden gehoord. Ik verwijs u naar bijgaand schrijven van mr. S. Waileruny – advocaat van de verdachte – kantoor houdende te Ambon. (bijlage 1)

De heer Antonius Latumutuany wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit “Makar” (een aanslag tegen de veiligheid van de Indonesische Staat), omdat hij in het bezit zou zijn geweest van een nationale vlag van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS). Het horen van een getuige die buiten Indonesië verblijft zal – overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd in artikel 11 lid 3 c en lid 6 van Peraturan Mahkamah Agung nr.4, 2020 – plaatsvinden op de ambassade van de Republiek Indonesië gevestigd in het land van de verblijfplaats van de getuige. De Regering in ballingschap van de RMS is sedert de executie van de 2e president mr.dr.Soumokil op 12 april 1966 in Nederland gevestigd.

De rechtbank heeft het horen van de getuige geappointeerd op 16 oktober 2023 met als locatie van horen de ambassade van de Republiek Indonesië gevestigd in Den Haag.

De Minister van Buitenlandse Zaken te Jakarta dient het getuigenverhoor met toepassing van artikel 11 lid 3 c en lid 6 van de Peraturan Mahkamah Agung nr.4, 2020 in samenspraak met de Indonesische ambassade in Den Haag te faciliteren. Tot op heden is noch ondergetekende, noch de raadsman van de verdachte Antonius Latumutuany, nader geïnformeerd over het horen van de getuige-deskundige.

De verdachte Antonius Latumutuany heeft uiteraard recht op een zo goed mogelijke verdediging tegen de hem tenlastegelegde feiten. Dit klemt te meer daar met de vervolging en berechting van Antonius Latumutuany mogelijk in strijd wordt gehandeld met het internationaal recht. De Nederlandse regering heeft in de regel eerbiediging van het internationaal recht hoog in het vaandel staan.

Gelet op het vorenstaande hecht ik er dan ook zeer aan conform het verzoek van de advocaat mr. S. Waileruny – namens de verdachte Antonius Latumutuany – als getuige te worden gehoord.

In het licht van het vorenstaande verzoek ik u dan ook dringend de onderhavige kwestie onder de aandacht te brengen van uw Indonesische ambtsgenoot en/of de ambassadeur van de Republiek Indonesië te Den Haag en te bevorderen dat, conform de beslissing van de rechtbank Masohi (Ceram) van 2 oktober 2023, de President in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken op korte termijn zal worden gehoord als deskundige in opgemelde zaak.

Een afschrift van dit schrijven zend ik aan mr. S. Waileruny advocaat van verdachte Antonius Latumutuany kantoorhoudende te Ambon alsmede aan de heer Usman Hamid – directeur van het kantoor van Amnesty International – gevestigd te Jakarta.

In afwachting van uw spoedige berichten, verblijf ik.

Hoogachtend,

 

Mr. J.G. Wattilete,

President van de regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken