Communiqué inzake de brief van RMS minister Umar Santi aan RMS president mr. John Wattilete

7 mei 2021

Op 2 mei 2021 heeft de minister van buitenlandse zaken van de RMS – de heer Umar Santi – per WhatsApp een persoonlijke brief gericht aan mr. J.G. Wattilete – de president van de RMS – verzonden en vervolgens zelf deze brief via social media gedeeld met derden. Het spreekt voor zich, dat deze gang van zaken onbehoorlijk is te noemen en helaas tot de nodige commotie binnen de Molukse gemeenschap heeft geleid.

20210507.RMS_.communiquéNL