Dringende oproep aan Murad Ismail Gouverneur van Maluku

4 mei 2021

De RMS-regering verzoekt met klem de gouverneur van Maluku -drs. Ismail Murad- zijn verantwoordelijkheid te nemen en erop te zien, dat het Molukse volk in het bijzonder militairen (TNI) en politiemensen (POLRI)van Molukse afkomst zich niet laten gebruiken onze broeders van West-Papua te onderdrukken.

DringendeOproepGubMur-Ismail-040521-NL