Directeur Amnesty International Indonesia vraagt onmiddellijke vrijlating Antonius Latumutuany

19 november 2023

In de rechtszaak van Antonius Latumutuany in Masohi, heeft Usman Hamid (directeur van Amnesty International Indonesia) op 23 oktober 2023 een schriftelijke verklaring overlegd. Hij was door advocaat Semuel Waileruny gevraagd als een van de getuige-deskundigen voor Latumutuany op te treden.

Zijn getuige verklaring laat geen spaan heel van de beschuldiging van landverraad die Latumutuany door de openbare aanklager ten laste wordt gelegd en dringt aan op vrijspraak. Het is zeer de moeite waard de verklaring van getuige-deskundige Usman Hamid te lezen.

Het betoog van de directeur van Amnesty International is onder meer gebaseerd op internationale instrumenten die door de VN zijn erkend, waaronder de Siracusa Principles en de Johannesburg Principles. Binnen deze internationaal geaccepteerde uitgangspunten mogen uitingen zoals het ontvouwen van verboden vlaggen of symbolen en het houden van demonstraties niet worden opgevat en worden geïnterpreteerd als een oproep tot geweld.

De handelingen van beklaagde Antonius Latumutuany worden volgens Usman Hamid beschermd door de grondwet en kunnen niet worden veroordeeld op grond van het beruchte verraad (Makar) artikel in de Indonesische wet. Antonius Latumutuany uitte slechts zijn politieke mening bij het uitoefenen van zijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Om tot nu toe onbekende redenen werd president mr. John Wattilete door de autoriteiten niet in de gelegenheid gesteld zijn verklaring als getuige-deskundige in het proces in te brengen.

Maandag 20 november wordt in de Rechtbank te Masohi de strafeis van de Officier van Justitie verwacht. Deze zitting is al tot twee keer toe uitgesteld, omdat het Openbaar Ministerie naar verluidt eerst ‘ruggespraak’ moest houden in deze ‘gevoelige en complexe’ casus. Het is goed denkbaar dat de verklaring van Usman Hamid tot dit uitstel heeft geleid. Het Openbaar Ministerie koopt hiermee tijd om zich te beraden en woorden te bedenken hoe ze hun gerechtelijke blunder kunnen verpakken.

De RMS-regering roept eenieder op deze rechtszaak goed te volgen en in actie te komen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we deze op onze kanalen bekendmaken.

Antonius Latumutuany zit al vanaf 18 maart van dit jaar en op onheuse gronden gevangen. De 27-jarige Antonius is getrouwd en vader van twee jonge kinderen. Zijn oudste zoontje is 3 jaar oud. Op 3 september werd zijn jongste zoon geboren. Toen zijn echtgenote Wiwi Surlialy op het punt stond te bevallen heeft hij samen met zijn advocaat een verzoek tot opschorting van zijn detentie ingediend. Dit verzoek werd echter afgewezen. Om zijn gezin te kunnen onderhouden werkt Antonius als boer. Op zijn eigen landbouwgrond kwam hij in actie tegen de nieuwe grenspalen die zonder enige vorm van overleg op zijn land werden geplaatst. De verspreiding van de foto’s die door hem op internet werden geplaatst van de RMS-vlag die hij aan een tak van een van zijn bomen had opgehangen, leidde ertoe dat hij werd gearresteerd en wordt beschuldigd van landverraad.