Ontmoeting RMS, ULMWP en ASNLF

7 april 2022

Dinsdag 5 april 2022 heeft in Den Haag een ontmoeting plaatsgevonden tussen Arif Fadhillah, voorzitter van het Presidium Aceh Sumatra National Liberation Front, Benny Wenda, interim-president van de United Liberation Movement for West Papua en mr. John Wattilete, president van de RMS en de heer Umar Santi, minister van BuZa van de RMS-regering.

De RMS-regering en de twee vrijheidsbewegingen verzetten zich tegen de onderdrukking en bezetting van hun grondgebied door Indonesië. Het gesprek had tot doel de samenwerking tussen de drie te versterken, waarbij ook het onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking van de drie volkeren is bevestigd. Het gesprek is in zeer goede sfeer verlopen. De uitkomst van de ontmoeting is bijzonder vruchtbaar te noemen. In de toekomst zal de samenwerking tussen de volkeren van de Republiek West-Papua, Aceh Sumatra en de Republiek der Zuid-Molukken op meerdere fronten gestalte krijgen.

Uiteraard roept de RMS-regering in ballingschap- in het bijzonder het volk in Maluku, in Nederland en elders verblijvende- op zich solidair te verklaren met de strijd. Wij rekenen er op, dat de versterkte samenwerking met ondersteuning van de drie volkeren uiteindelijk zal leiden tot totale bevrijding van het land en volk van Aceh, West-Papua en de Zuid-Molukken.

Zonder strijd geen overwinning!

Mena Muria!!!