Brief aan onderwijs inzake Hari Proklamasi

6 april 2022

Aan de directie van de scholen in het basisonderwijs
en in het voortgezet onderwijs.

Datum   :               Amsterdam, 5 april 2022

Betreft    :               Viering onafhankelijkheid Republiek der Zuid-Molukken 25 april 2022

Geachte heer, mevrouw,

Op 25 april 2022 viert en gedenkt het Molukse volk, dat 72 jaar geleden de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken (RMS) in Ambon is uitgeroepen.

Alhoewel de Republiek der Zuid-Molukken door de Republiek Indonesië met geweld is bezet- en het volk in de Zuid-Molukken nog steeds wordt onderdrukt- wordt de strijd om het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk te verwezenlijken tot op heden voortgezet.

Door het Molukse volk in Nederland, dat ten gevolge van de proclamatie van de RMS – tegen hun eigen wil- naar Nederland is overgebracht, wordt 25 april beschouwd als een nationale dag. Op deze dag zal onze nationale viering en herdenking plaatsvinden.

In het licht van het vorenstaande verzoek ik u met klem namens de Regering in Ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken de leerlingen die dit wensen toestemming te verlenen op 25 april a.s. de viering van de nationale dag van de Republiek der Zuid-Molukken bij te wonen.

Erop vertrouwende u naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

Hoogachtend,

De Zuid-Molukse Regering in Ballingschap,

Namens deze,

Mr. J.G. Wattilete
President