Slimme wegen en Katja diri

6 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 herdenkt de Zuid-Molukse bevolking dat 47 jaar geleden zes van de negen Molukse actievoerders door militair ingrijpen van de Nederlandse overheid hun leven verloren. Vanaf 1977 komen we op 11 juni bij elkaar bij het monument ‘Lawa Mena Hau Lala’ op de begraafplaats de Boskamp in Assen om stil te staan bij dit moment in de geschiedenis van het verblijf van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Sinds de proclamatie van de RMS op 25 april 1950 strijden wij tegen de dwingelandij van het imperialisme van de eenheidsstaat Indonesia. Wij strijden tegen de bezetting en onderdrukking en wij komen op voor de bevrijding van ons volk en vaderland. Omdat ons recht op zelfbeschikking legitiem en onvervreemdbaar is. Zuid-Molukkers hebben gedurende het 74-jarige bestaan van de RMS gekozen voor uiteenlopende middelen om te benadrukken in vrijheid te willen leven.

We leven in tijden, waarbij het toepassen van geweld om doelen te bereiken al lang niet meer past, ook omdat geweld contraproductief is. Maar wat komt hier dan voor in de plaats? Op welke manier wil je dan je punten kunnen maken? Welk perspectief moet je schetsen om mensen te motiveren zich in te zetten voor je politieke en rechtvaardige en legitieme doelen?

Moeten we berusten en ons neerleggen bij een toestand van stilstand, van passiviteit en gelatenheid? Missen we leiderschap en gezag? Mankeert het aan visie, of aan slimme plannen? Een situatie waarom we niet zelf hebben gevraagd, maar ons in hebben laten loodsen, omdat we ons in slaap hebben laten sussen? Hebben we ons laten misleiden door de strategie van onze vijand? Moeten we juist de beantwoording van al deze vragen bij onszelf neerleggen en onderzoeken wat onze eigen bijdrage is. Wordt het misschien tijd om zelf eens goed in de spiegel te kijken? ‘Katja Diri’ dus?

Volgend jaar 25 april is het 75 jaar geleden dat de zelfstandige en vrije RMS werd uitgeroepen. Het bereiken van deze historische mijlpaal zal aan de Molukse gemeenschap in Nederland, maar ook aan onze landgenoten op Maluku niet ongemerkt voorbijgaan.

In de aanloop naar deze voor ons belangrijke historische gebeurtenis heeft de RMS-regering bij de landelijke viering in Den Bosch ‘huiswerk’ meegegeven. Dat huiswerk houdt in dat de Molukse gemeenschap antwoorden moet geven op de boven gestelde vragen.

Maar sterker nog, wat wij zelf kunnen en moeten doen. En wellicht ook nieuwe invalshoeken en nieuwe wegen te bedenken om het politieke verhaal en de boodschap van de RMS scherper en nog relevanter te maken dan deze al is. Om met nieuw elan en energie een stevige basis te leggen en voorbereid te zijn op de grote uitdagingen om de doelen van de RMS te bereiken.

Mena Muria!

Werkgroep RMS Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Vertegenwoordiging Hoogkerk
Wijkraad Marum, Vertegenwoordiging Oosterwolde