Overlijden Docianus (Ony) Sahalessy

11 maart 2022

Docianus (Ony) Sahalessy 

* 6-12-1939 Amahei † 9-03-2022 Assen

Op donderdag 9 maart overleed in zijn woonplaats Assen de heer Docianus (Ony) Sahalessy. Hij bereikte de leeftijd van 82 jaar. 

Ony Sahalessy kwam eind 1977 naar Nederland, waar hij in januari van het daarop volgende jaar als politieke vluchteling asiel vroeg. De heer Sahalessy voegde zich al op jonge leeftijd bij het guerrillaleger van mr. dr. Chris Soumokil op Ceram, waar hij in 1959 ons volkslied ‘Maluku Tanah Airku’ componeerde. De compositiewedstrijd werd door president Chris Soumokil uitgeschreven en werd tot zijn eigen verassing door Ony Sahalessy zelf gewonnen. 

Eindjaren 70 zag Sahalessy zich genoodzaakt de Molukken te ontvluchten om aan de vervolgingen door het Indonesische regiem te ontkomen. Met zijn komst wilde hij eenheid brengen tussen de meerdere RMS geledingen in Nederland. 

In 1982 publiceerde Sahalessy een memorandum met de titel ‘De geïsoleerde oorlog’. In dit memorandum klaagt Sahalessy namens het geheime RMS parlement op de Zuid Molukken de Nederlandse en Indonesische regering aan, dat deze zich schuldig maken aan schending van de mensenrechten en uitbuiting van de Molukken en wordt het Molukse recht op zelfbeschikking benadrukt. In het memorandum werden de foto’s geopenbaard van de executie van mr. dr. Chris Soumokil, die binnen de Molukse gemeenschap veel afschuw en opzien baarde. 

De heer Ony Sahalessy is zich in de jaren daarna onverminderd blijven inzetten om zijn politieke doelen te bereiken. Ook op het terrein van de Molukse taal en eigen cultuur liet hij van zich spreken en dienden zijn verhalen en brede kennis tot een bron van inspiratie voor jongere generaties. De RMS-regering spreekt haar dank uit voor zijn inzet voor de strijd. 

De RMS-regering wil de nabestaanden, familie en vrienden van Ony Sahalessy en het Molukse volk condoleren met zijn heen gaan en veel sterkte toewensen bij het dragen van dit verlies. 

RMS-Regering in ballingschap 

Namens deze
Mr. J.G. Wattilete
President