Persbericht: Lawaaiprotest van Molukkers voor Vredespaleis ‘Retno! Kijk in de Spiegel’

22 februari 2024

Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 21 februari 2024

 

Persbericht

 

Lawaaiprotest van Molukkers voor Vredespaleis
‘Retno! Kijk in de Spiegel’

Op vrijdag 23 februari 2024 protesteren vele honderden Molukkers voor het Vredespaleis in Den Haag. In het Vredespaleis geven deze week 52 landen een toelichting op hun advies over de ‘Juridische gevolgen die voortvloeien uit het beleid en de praktijken van Israël in de bezette Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem’.

De Molukkers betogen van 11:00 uur tot 14:00 uur tegen Retno Marsudi, de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, die in een hoorzitting van het Internationaal Gerechtshof op vrijdag het woord zal voeren. Gewapend met Molukse trommels, handspiegels en vlaggen zullen de Molukkers van 12:10 uur tot 12:40 uur met een lawaaiprotest het geheugen van de minister opfrissen. Ook wordt ze opgeroepen kritisch in de spiegel te kijken om het eigen beleid en opstelling jegens de annexatie van de Zuid Molukken tegen het licht te houden.

De Molukse demonstranten kiezen geen partij voor of tegen de Palestijnen of voor of tegen Israël, maar richten hun verontwaardiging op Indonesië. Ze stellen vast dat Indonesië met twee maten meet, blijk geeft van een hoge mate van hypocrisie en getuigt van een groot gebrek aan zelfreflectie. De argumenten die Indonesië tegen Israël inbrengt zijn namelijk één op één van toepassing op wat Indonesië zelf de afgelopen 73 jaar het volk op de Zuid Molukken heeft aangedaan. De Indonesische minister zal haar betoog baseren op vier gronden: (1) Wijzen op Israëls flagrante schendingen van het internationaal recht tegen Palestijnen; (2) het recht van de Palestijnen hun recht op zelfbeschikking binnen een eigen Staat gestalte te geven, oftewel het recht van de Palestijnen op een onafhankelijke staat; (3) Verklaren dat Israëls bezetting van Palestina, die al meer dan 70 jaar duurt, het Palestijnse volk niet berooft van zijn recht op onafhankelijkheid; (4) Stopzetting van de onwettige acties van Israël en oproepen tot het afleggen van verantwoording- voor alle schendingen, die hebben plaatsgevonden.

De grote verontwaardiging van de Molukse demonstranten is begrijpelijk. Waar in dit betoog van de Indonesische minister Israël en Palestina is geschreven kun je achtereenvolgens Indonesië en de Republiek der Zuid Molukken (RMS) lezen.
De Zuid Molukken werden enkele maanden na de rechtmatige proclamatie op 25 april 1950 door de Indonesische republiek met geweld ingenomen en geannexeerd. Volgens het internationaal recht blijft de op 25 april 1950 gevormde Republiek der Zuid-Molukken als Staat voortbestaan. Dit recht verdampt niet door de onrechtmatige Indonesische annexatie. Ook de RMS-regering in ballingschap vindt dat de Indonesische republiek verantwoording moet afleggen voor alle schendingen die de Molukse bevolking is en wordt aangedaan. Hierbij denken we onder meer aan de gevangenisstraffen RMS-regering in ballingschap, p/a Grubbehoeve 4, 1103 GG Amsterdam die recentelijk werden opgelegd aan Molukse landgenoten die op vreedzame wijze uiting gaven
aanhanger te zijn van de RMS.

De door Retno Marsudi voorgestelde tweestatenoplossing voor het conflict Israël versus Palestina zien wij ook op het conflict Indonesië versus de Republik Maluku Selatan van toepassing. Dat vinden wij immers al vanaf 25 april 1950.