Retno, katja diri! – demonstratie Vredespaleis vrijdag 23.02.2024

12 februari 2024

Het demoteam van de RMS-regering in ballingschap protesteert onder het motto ‘Retno! Katja Diri!, een spiegel voor Retno, op vrijdag 23 februari 2024 voor het Internationaal Gerechtshof (Vredespaleis) in Den Haag tegen de Indonesische bezetting van het grondgebied van de Republik Maluku Selatan.

De RMS-regering en dus ook het demoteam kiest met de demonstratie geen partij vóór of tégen Israël of vóór of tégen Palestina. We spreken ons uit tegen de grote hypocrisie van de staat Indonesië en Retno Marsudi, de minister van buitenlandse zaken, die deze in Den Haag vertegenwoordigt.

Retno Marsudi zal zich uitspreken tegen de Israëlische bezetting van het Palestijns grondgebied en brengt argumenten naar voren waarom volgens internationaal recht de rechten van de Palestijnen op grove wijze worden geschonden. Ondanks dat de Israëlische bezetting al meer dan zeventig jaar voortduurt, vindt Marsudi dat het recht van de Palestijnen op onafhankelijkheid nog steeds bestaat. Deze onafhankelijkheid verjaart immers niet. Zij noemt de annexatie van de Palestijnse gebieden illegaal en roept de bezetter op tot stopzetting van de onwettige acties. De gedachtegang van Retno Marsudi is logisch en correct.

Retno Marsudi vergeet dat in 1950 de Republik Indonesia de vrije en onafhankelijke staat van de Republik Maluku Selatan heeft aangevallen om de eenheidsstaat af te dwingen. Sinds dat jaar is het grondgebied ingenomen en is de bevolking van de Zuid Molukken onderworpen aan Indonesië. Deze annexatie is volgens het volkenrecht en internationaal recht illegaal. Ook na een bezetting die al bijna 74 jaar voortduurt. Retno Marsudi is namens de Republik Indonesia een voorstander van de tweestatenoplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict. Wij vinden dat deze tweestatenoplossing voor het conflict RI met de Republik Maluku Selatan ook van toepassing is.

Het recht van de Zuid Molukse Republiek is onvervreemdbaar en met dit recht op de Zuid Molukse onafhankelijkheid willen we Retno Marsudi voor het oog van de internationale wereld confronteren en haar en Indonesië een spiegel voorhouden.

 

Demonstratie ‘Retno! Katja Diri!’, een spiegel voor Retno

Vanaf 10:30 uur Toeloop Vredespaleis Carnegieplein 2, Den Haag
11:00 uur tot 14:00 uur Programma, met sprekers, zang en muziek
12:10 uur tot 12:40 uur Lawaaisessie als Retno Marsudi namens de RI een verklaring aflegt

Op de demonstratie vragen we met tifa’s, zang en toespraken en met de vele RMS-vlaggen, aandacht van de internationale wereld voor het onrecht dat het Zuid-Molukse volk al meer dan zeven decennia wordt aangedaan.

Wij rekenen op een grote opkomst om op vrijdag 23 februari onze stem te laten horen. De Republik Indonesia beschouwt het uitoefenen van het recht op vrije politieke meningsuiting van RMS-ers als staatsondermijning en een ernstig misdrijf waarop gevangenis volgt. Wij kunnen maximaal gebruikmaken van onze vrijheid en doen dat.