Programma Hari Proklamasi 2023

22 april 2023

Onderdeel I : Aftrap Manifestatie

Laan van Reagan en Gorbatsjov: 11:00 – 13.30 uur

11.00 uur Toeloop bezoekers
11.30 uur Aanvang officieel programma
  Aankomst RMS regering onder muzikale begeleiding van ‘Alley & FriendzZ’
  Opening door voorzitter Nationaal Comité, Crams Nikijuluw
  Vlaghijsing ceremonie door Pembarisan Breda
12.10 uur Toespraak President mr. John Wattilete
12.30 uur Muzikaal intermezzo door ‘Alley and FriendzZ’
13.15 uur Toespraak en instructies door Staflid Regina Parinussa

 

Onderdeel II: Mars voor de vrijheid

Volgens de onderstaande route: 13:30 – 15:00

Laan van Reagan en Gorbatsjov – Prinsessegracht – Koninginnegracht – Mauritskade – Parkstraat – Kneuterdijk – Lange Vijverberg – Tournooiveld – Laan van Reagan en Gorbatsjov

Onderdeel III : Slot Manifestatie

Laan van Reagan en Gorbatsjov: 15:00 – 16.30 uur

15.00 uur Toespraken en/of statements
15.15 uur Muzikaal intermezzo door ‘Remmen Los’
16.00 uur Dankwoord door vice-president Trien Solisa
16.15 uur Slotceremonie en strijken van de vlag
16.25 uur Afsluiting