Dankwoord KN Wattilete namens Pemerintah RMS

26 april 2023

Dat was indrukwekkend, dank jullie wel!

Den Haag, dinsdag 25 april 2023

Het was gedurfd om de viering van de Proclamatie in de buitenlucht te houden en afhankelijk te zijn van het weer en minder comfortabele omstandigheden. We namen dat risico bewust omdat het nodig was als Zuid-Moluks volk een helder statement te maken. Om te laten zien dat we bereid zijn voor de strijd de straat op te gaan. En dat waren we.

We hadden rekening gehouden met een opkomst van 1500 mensen, maar dat werd meer dan het dubbele. Met 3000 tot 4000 mensen hebben we deelgenomen aan de manifestatie en samen hebben we van ons laten horen. De manifestatie ‘Djangan Undure’ was een succes, de ‘Mars van de Vrijheid’ was weergaloos en gaf uiting aan waar het ons allen om te doen is: de vrijheid van ons land en onze landgenoten.

Alle leeftijdsgroepen en generaties deden mee. De grote deelname van jeugd en jongeren laat zien dat ook 73 jaar na de Proclamatie van de RMS, de strijd voor het terugkrijgen van onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid ook bij de jongere generaties nog steeds leeft en niets aan kracht en betekenis heeft verloren. Voor velen was dit de eerste keer dat men deelnam aan een betoging voor de vrijheid van ons land. Dat hebben we massaal en op een waardige manier gedaan. Onder het motto van onze strijdkreet die luid door de straten van Den Haag klonk. Het was indrukwekkend, dank jullie wel!

Met elkaar hebben we duidelijk laten zien en horen dat ondanks voortdurende tegenwerking en marginalisering van het Molukse volk wij niet opgeven, maar bereid zijn, juist als dat nodig is, een stap naar voren te zetten. Nooit opgeven, omdat wij onverzettelijk zijn en klaar staan om elke uitdaging aan te gaan en bereid zijn elke hindernis te nemen.

Dat stemt hoopvol, voor onszelf, maar vooral voor onze landgenoten op de Molukken, die niet in de positie zijn zich ongehinderd en straffeloos te uiten zoals wij dat kunnen doen. Veel landgenoten op Maluku hebben de livestream op onze social media gevolgd en hebben uit onze manifestatie hoop, kracht en inspiratie geput. Dat is nodig, want de mechanismes en diverse uitingsvormen van onderdrukking waarmee zij in hun dagelijkse leven worden geconfronteerd zijn na onze manifestatie ‘Djangan Undure’ in Den Haag niet opgehouden en blijven onverminderd doorgaan.

Daarom is het belangrijk dat ook wij doorgaan, vastberaden en onverzettelijk blijven. ‘Djangan Undure’ tot het doel van de vrijheid van de Zuid-Molukken is bereikt.

Mena Muria!

 

Mr. John Wattilete
President