Herdenking 46 jaar ‘De Punt’

8 juni 2023

Djangan Undure

Zondag 11 juni 2023 herdenkt de Zuid Molukse bevolking dat 46 jaar geleden zes van de negen Molukse actievoerders bij de bestorming van de trein bij de Punt door mariniers om het leven zijn gebracht. Sinds 1977 komen we elk jaar samen bij het monument Lawa Mena Hau Lala, op begraafplaats de Boskamp in Assen. Het monument dat het blijvend teken is van de offerbereidheid, het permanente gedenkteken voor zes van onze strijders die in de vroege uren van 11 juni 1977 hun leven verloren voor de vrijheid van de Zuid Molukse republiek en haar inwoners.

Onze strijd om vrijheid, het nog immer voortdurend gevecht om erkenning van ons onvervreemdbare recht op zelfbeschikking. Het streven en de motieven van onze founding fathers om op 25 april 1950 de vrije en zelfstandige RMS te proclameren heeft voor hen die het spel doorzien nog niets aan waarde en betekenis verloren.

Politieke vrijheid is een oplossing, die al meer dan zeventig jaar geleden door en voor Zuid-Molukkers werd uitgedacht. Waar het nu om gaat is om de ogen te openen en de strijd aan te gaan tegen het grote onrecht en op te staan tegen onderdrukking en uitbuiting van onze landgenoten die al jarenlang murw en monddood worden gemaakt door de neokolonialiserende systemen in hun eigen territorium. Die strijd is nog steeds nodig en actueler dan ooit.

Te veel lijken we weg te kijken en worden we afgeleid door triviale zaken binnen ons leven van alledag. Terwijl ons land en onze landgenoten op Maluku in hun voortbestaan en in hun existentie worden bedreigd. Gaslighting als een bedenkelijk instrument in de gereedschapskist van onze manipulatieve vijand.

In de voorbije decennia werden we langer en meer geconfronteerd met tegenkrachten die tot doel hebben ons te beïnvloeden, ons verder weg van ons doel te leiden, of die zelfs willen bereiken dat wij ons einddoel voorgoed loslaten. Ook tegenkrachten die zich in ons midden bevinden. Je vraagt je af hoeveel wake-up calls nodig zijn om dit in te zien en je naar de allerhoogste staat van paraatheid terug te brengen.

Begin van het jaar werd door de RMS-regering het jaarthema ‘Djangan Undure’ bekendgemaakt. Hoe groot de tegenstand ook is, wij zullen niet wijken! Het Regionaal Comité 11 juni heeft ervoor gekozen, ondanks de rommelige aanblik van onze trotse wijk, ook dit jaar de herdenking vanuit Bovensmilde te organiseren. Wel moesten we een aantal aanpassingen doorvoeren, maar gaan ervan uit dat de herdenking van onze zes gevallenen met waardigheid en eerbied plaatsvindt.

Mena Muria!

Werkgroep RMS Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Vertegenwoordiging Hoogkerk
Wijkraad Marum, Vertegenwoordiging Oosterwolde

Programma 11 juni 2023

Geredja Bethanië in Bovensmilde

09:45 uur Ontvangst RMS-regering in Geredja Bethanië in Bovensmilde
10:00 uur Geredja Bethanië o.l.v. ds. S. Batawange
  Branden van de kaarsen

 

Stichting Molo-Oekoe in Bovensmilde

11:45 uur Stichting Molo Oekoe geopend
12:00 uur Ontvangst RMS-regering in stichting Molo-Oekoe
12:15 uur Welkomstwoorden door de Wijkraad RMS Bovensmilde
  Toespraak door een lid van het coördinatieteam van het Regionaal Comité 11 juni
   
12:30 uur Warme Maaltijd
   
14:00 uur Presentatie PAK
14:30 uur Muzikaal intermezzo door Pieter Nanuru
14:45 uur Presentatie PAK
15:10 uur Regionaal Comité 11 juni
15:30 uur Muzikaal intermezzo door Pieter Nanuru
16:15 uur Vertrek naar begraafplaats de Boskamp te Assen

 

Plechtigheid bij het monument “Lawa Mena Hau Lala” de Boskamp te Assen

17:00 uur Openingswoorden
  Spoken word door Jeffrey Pattiwael
  Toespraak door de RMS-regering in ballingschap
  Kransleggingen bij het monument
  Eén minuut stilte
  Zingen van het Zuid-Molukse Volkslied
  Défilé
   
18:00 uur Strijken van de Zuid-Molukse vlag bij het kerkgebouw Bethanië

Stichting Molo-Oekoe in Bovensmilde

18:30 uur Reflectie op deze dag met njonja Trien Solisa van de RMS-regering in ballingschap
18:50 uur Afsluiting
  Samenzang van ons strijdlied “Potong kaju”