Regina Parinussa toegetreden als staflid Jeugdzaken

3 oktober 2021

Onlangs is Regina Rebekka Parinussa (32) toegetreden als staflid Jeugdzaken van de RMS regering in ballingschap.

In deze functie zal zij zich richten op jeugd en jongeren en deze meer betrekken bij de RMS-strijd. Deze brugfunctie moet leiden tot een directere lijn tussen beleid en uitvoering van de RMS-regering en de doelgroepen en vice versa. Tevens zal zij zich bezighouden met het opbouwen en uitbreiden van een structureel jongerennetwerk. Ook zal Regina Parinussa (mede) verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van buitenparlementaire acties.

Regina Parinussa is voor velen van haar leeftijdsgenoten geen onbekende. Regina maakt deel uit van Kupu-Kupu, een jongerenorganisatie in Zeeland, die al meerdere politieke activiteiten in de regio heeft georganiseerd. Daarnaast is ze lid van de werkgroep Toma Madju, die eerder betrokken was bij de College Tour. In College Tour werd jongeren een podium geboden om met elkaar in gesprek te gaan over identiteit, geschiedenis, ambitie en actief betrokken te zijn bij de RMS in Nederland en Maluku.

Regina Parinussa is werkzaam als pedagoog en woonde voor haar opleiding twee jaar op de Molukken.

Bestand: Regina Parinussa, staflid Jeugdzaken (PDF)