Overlijden Adjudant Onder Officier en voormalig commandant Parang Salawaku Alexander E. Latuputty

31 oktober 2021

Woensdag 27 oktober jl. overleed na een kort ziekbed Alexander Latuputty in zijn woonplaats. Met zijn plotselinge heengaan verliest de Molukse gemeenschap een markante persoonlijkheid die zich omstreeks de eeuwwisseling en in de jaren daarna heeft ingezet als commandant van de Parang Salawaku van de RMS-regering. Voor de PASA was hij een groot voorbeeld waarbij zijn leiderschap en persoonlijkheid velen inspireerde.

Adjudant Onder Officier Alexander Latuputty was beroepsmilitair en werd door zijn wapenbroeders van de Nederlandse Krijgsmacht alom gerespecteerd en gewaardeerd. Hij nam enkele keren deel aan buitenlandse missies in VN verband. Vanwege zijn verdiensten wordt Adjudant Alexander Latuputty op 2 november met militair ceremonieel ter aarde besteld op de Nationale Veteranen Begraafplaats te Loenen.

De RMS regering wil zijn echtgenote en kinderen, familie en vrienden condoleren met het heengaan van Alexander Latuputty en veel sterkte toewensen bij het dragen van dit verlies.

RMS-Regering in ballingschap

Namens deze Mr. J.G. Wattilete President