Vlaginstructie overlijden Thommy Soumokil

28 juli 2023

Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

 

Vrijdag 28 juli 2023

 

Vlaginstructie

 

In verband met het overlijden van Amelius Thomas (Thommy) Soumokil op 25 juli 2023 heeft de RMS-regering in ballingschap het volgende besluit genomen.

Met toepassing van paragraaf “bijzondere omstandigheden” van de vlaginstructie van 20 augustus 2020 roept de RMS-regering hierbij het Molukse volk op om 31 juli 2023 – de dag van de uitvaart van Thommy Soumokil – de nationale vlag van de Republiek der Zuid-Molukken halfstok te hijsen van zonsopkomst tot zonsondergang.

De bijzondere omstandigheid, welke tot dit besluit heeft geleid is gelegen in het feit, dat Thommy Soumokil de zoon is van de 2e president van de Republiek der Zuid-Molukken, mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil, die op 12 april 1966 is geëxecuteerd. Deze executie heeft in strijd met het internationaal recht plaatsgevonden, omdat hij als zittende president van de Republik Maluku Selatan nimmer door een Indonesische militaire rechtbank –de rechtbank van de bezettende macht– had mogen worden berecht.
Vervolgens is na de executie het stoffelijk overschot van mr. dr. Soumokil niet overgedragen aan zijn echtgenote Josina Soumokil-Taniwel en zijn zoon Thommy Soumokil. Evenmin is na jarenlang aandringen de laatste rustplaats van mr. dr. Soumokil door de Republiek Indonesië bekendgemaakt. Het laten verdwijnen van een menselijk lichaam is een internationaal misdrijf tegen de menselijkheid (artikel 4 Wet Internationale Misdrijven).

Met de instructie de nationale vlag halfstok te hijsen op 31 juli 2023 wenst de RMS-regering te benadrukken, dat het Zuid-Molukse volk in zijn geheel –doch in het bijzonder Thommy Soumokil en zijn moeder Josina Soumokil-Taniwel– groot onrecht is aangedaan.
Dat dit onrecht –ook na het overlijden van Thommy Soumokil–voortduurt, en alsnog moet worden hersteld.

 

De Regering in Ballingschap
van de Republiek der Zuid-Molukken

Mr. J.G. Wattilete

President