Livestream eerste ir. J.A. Manusama-lezing omtrent Nederlandse erkenning 17 augustus 1945

12 augustus 2023

Volg de Livestream van professor Hoogers over “De zin en onzin van een Nederlandse erkenning van 17 augustus 1945”

 

Datum: Maandag, 14 augustus 2023
Aanvang: 14:00 uur.

 

De livestream wordt uitgezonden vanuit het theater De Balie in Amsterdam. In de Balie zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

In de eerste ir. J.A. Manusama-lezing geeft professor Gerhard Hoogers (Universiteit Groningen) zijn zienswijze over de zin en onzin van de erkenning van 17 augustus 1945 als datum dat de Republiek Indonesië onafhankelijk werd.

De erkenning van 17 augustus 1945 heeft in juni van dit jaar geleid tot grote opschudding in de Molukse gemeenschap en in delen van de Nederlandse samenleving.

Minister-president Rutte verklaarde op 14 juni in de Tweede Kamer, dat de Nederlandse regering de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek Indonesië van 17 augustus 1945 volledig en onvoorwaardelijk erkent. De RMS-regering heeft zich in scherpe bewoordingen tegen de uitspraak van Rutte verzet.
Nog dezelfde dag werd deze uitspraak door het ministerie van Algemene Zaken afgezwakt door te zeggen dat het slechts over de erkenning van een historisch feit zou gaan.

De precieze datum van de onafhankelijkheid is een terugkerend en gevoelig thema binnen de relatie tussen de Nederlandse en Indonesische regering. Maar ook voor de RMS-regering is het achteraf veranderen van de datum van de Proklamasi van groot belang. De RMS-regering heeft daarom professor Gerhard Hoogers gevraagd over dit onderwerp zijn zienswijze te geven.

Professor Gerhard Hoogers maakt in de lezing duidelijk dat een juridische erkenning enorme staatsrechtelijke gevolgen heeft. Deze gevolgen zijn dermate groot dat de huidige staatsrechtelijke basis voor de inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden aan het wankelen wordt gebracht. Deze erkenning is volgens Hoogers daarom vrijwel uit te sluiten.

De livestream is via onderstaande link te volgen.