Bekendmaking n.a.v. eerste ir. J.A. Manusama lezing

4 september 2023

De RMS-regering verzoekt u kennis te nemen van de historische- en de juridische feiten, zoals onder de punten 1 tot en met 12 in de bekendmaking zijn beschreven. Op deze wijze zal de Indonesische propaganda -ondersteund door de Nederlandse regering – met als doel de RMS te kwalificeren als een separatistische beweging om daarmee zijn volkenrechtelijke status te ontnemen- geen enkel doel treffen.

Een erkenning door het Koninkrijk der Nederlanden van de proclamatie 17 augustus 1945 zal niet plaatsvinden. De Nederlandse Regering zal – nadat zij intussen kennis heeft genomen van de juridische bevindingen van prof. Hoogers – daartoe nimmer overgaan.
Het doet de RMS-regering deugd, dat zij een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het verhinderen van een mogelijke erkenning van 17 augustus 1945 door het Koninkrijk der Nederlanden.

De in de bekendmaking genoemde historische- en volkenrechtelijke uitgangspunten zullen de basis blijven van de RMS-strijd. De komende periode zal de RMS-regering in het licht van het vorenstaande een aantal activiteiten ontwikkelen, alhier, in het buitenland en in Maluku.

Wij verzoeken u de activiteiten van de RMS-regering en die van het Demoteam van de RMS te volgen en daar waar mogelijk te ondersteunen.

Wij moeten ons verder tot het uiterste inzetten het volk in Maluku te ondersteunen in hun strijd om het cordon van de angst -die door de Indonesische bezetter in de achterliggende decennia bewust is gevormd om het volk te onderdrukken- te doorbreken. De stem van het volk blijft de basis vormen van de strijd om het volk in Maluku een toekomstig leven in welvaart en vrede te bieden in een vrije Republiek der Zuid-Molukken.

Samen gaan wij verder!

De Regering in ballingschap van de RMS.