RMS-regering in ballingschap biedt petitie aan

26 januari 2023

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken heeft op donderdag 26 januari 2023 het Tweede Kamerlid Sylvana Simons van BIJ1 een petitie overhandigd. De aanbieding was om 12:30 uur bij de officiële ingang van het tijdelijk onderkomen van de Tweede Kamer. Het demoteam van de RMS-regering was bij de overhandiging aanwezig om extra aandacht te vragen. ’s Middags vond in de Tweede Kamer het Commissiedebat over Discriminatie, Racisme en Mensenrechten plaats.

De RMS-regering vindt dat de Mensenrechten van de Molukse bevolking door toedoen van de Nederlandse Staat ernstig zijn geschonden. Zij vraagt hiervoor excuses, zoals premier Mark Rutte namens Nederland voor het Slavernijverleden excuses heeft aangeboden.

In de petitie wordt de Nederlandse regering verzocht onderzoek te doen naar de wijze waarop het Molukse volk is behandeld door de opeenvolgende regeringen sinds de soevereiniteitsoverdracht op 29 december 1949 en wat de gevolgen hiervan zijn.
In de beantwoording van de schriftelijk vragen die Sylvana Simons vorig aan Rutte stelde antwoordt de premier hiervoor op dit moment geen reden te zien, maar dit ook niet uit te sluiten.

De RMS-regering in ballingschap vindt dat het dekolonisatieproces niet is voltooid en deze nalatigheid grote gevolgen heeft. Naast dat de vrije Republiek der Zuid-Molukken in de kiem werd gesmoord heeft de Molukse bevolking, die tegen hun wens naar Nederland werd getransporteerd, ernstig onder het gedwongen verblijf geleden en is ernstig te kort gedaan. Gevolgen daarvan zijn tot op heden merkbaar.

De RMS vraagt de Nederlandse regering te erkennen dat het Molukse volk onrecht is aangedaan en dat zij hiervoor excuses aanbiedt. Daarnaast wordt de regering verzocht uit te spreken dat zij bereid is het aangedane onrecht zoveel mogelijk te herstellen en daarover met de RMS-regering in ballingschap in dialoog treedt.