Overlijden Frederik (Pede) Sihasale

21 januari 2023

Overlijden Frederik (Pede) Sihasale
* 17-03-1947 Pare-Pare † 18-01-2023 Bovensmilde

Met het heengaan van bung Pede Sihasale op 18 januari 2023 verloor de RMS-strijd een van zijn trouwste voorvechters.

Bung Pede Sihasale vertegenwoordigde een groot aantal jaren als Wijkraad RMS Bovensmilde de standpunten, mening en visie van de Molukse gemeenschap in Bovensmilde. Vanuit zijn functie deed hij dat al in de periode van mijn voorgangers ir. J.A. Manusama en drs. F.L.J. Tutuhatunewa. Ook vanaf mijn aantreden in april 2010 bleef dat onveranderd, waarbij hij kritisch maar altijd opbouwend zijn punten naar voren bracht.

In de persoon van bung Pede Sihasale herkennen we de Molukse medemens die het met overtuiging en standvastigheid opneemt voor de belangen van zijn gemeenschap en voor onze politieke zaak. Hij deed dat in woord en daad en bracht in het dagelijkse leven theorie en praktijk bij elkaar. Op zijn eigen wijze was hij een bron van inspiratie en was een voorbeeld voor anderen.

De laatste keer dat wij elkaar troffen was bij de informatiebijeenkomst in Barneveld op 14 januari jongsleden, waarbij bung Pede Sihasale zijn punten inbracht en voorstellen deed voor de komende landelijke viering van de Proclamatie van de RMS.

De RMS-regering deelt mee in het plotselinge en volkomen onverwachte verlies, van een markante en herkenbare persoon en verschijning, voor de directe nabestaanden, de Molukse gemeenschap in Bovensmilde, maar ook in Nederland.

We wensen de familie en de Molukse gemeenschap veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
Laat bung Pede Sihasale voortleven als rolmodel voor ons allen.

RMS-Regering in ballingschap

Namens deze
Mr. J.G. Wattilete
President