Uitnodiging informatiebijeenkomst ‘Mati atau hidup’ op 14.01.2023

5 januari 2023

Op 14 januari 2023 vindt in de Veluwehal te Barneveld de informatiebijeenkomst “Mati atau Hidup?!” van de Pemerintah RMS plaats.

Met deze titel geeft de RMS-regering aan dat de strijd voor de vrijheid van het Zuid-Molukse volk zich in een bijzondere fase bevindt. Namelijk die van ‘erop of eronder’.

Een ieder die de ontwikkelingen heeft gevolgd weet dat het streven naar het herkrijgen van onze rechtmatige onafhankelijkheid en vrijheid onder vuur ligt en wordt bedreigd. Of dat nu op de Molukken of in Nederland is. Dat op zich is niet nieuw, dat is het krachtenveld waarbinnen we al 70 jaar verkeren. Echter……

In Nederland zien we dat onze opponenten met de dag brutaler worden en vrijwel zonder tegengas hun gang kunnen gaan. En dat er zelfs sprake is van ondermijning van binnenuit die verder is toegenomen.

Hier in Nederland wordt meer en meer de Molukse gemeenschap weggezet als Indische Nederlanders en zelfs door Mark Rutte tot het Indisch erfgoed bestempeld. En daarmee gedepolitiseerd. Terwijl onze geschiedenis een eigen en bijzondere is, men volledig voorbijgaat aan de feiten hierbinnen en onze eigen identiteit en cultuur negeert.

De RMS-regering wil met de informatiebijeenkomst “Mati atau Hidup” bereiken dat de ogen van de Molukse bevolking in Nederland worden geopend. Door de ontwikkelingen te duiden en deze te voorzien van betekenis, de achterliggende doelstellingen en de gevolgen als wij hier niets tegen in brengen.

Gevolgen die voor de RMS ernstig zijn als onze reacties en acties hierop niet grondig veranderen. Acties van de RMS-regering zelf, maar ook die van de gehele Molukse gemeenschap in Nederland. Of je nu aanhanger bent van de RMS of niet. Het aan de kant blijven staan en het lijdzaam toekijken is geen optie meer! Want het gaat om onze existentie.

In de informatiebijeenkomst zal de RMS-regering haar visie naar voren brengen en haar plannen presenteren. De bezoekers van de informatiebijeenkomst worden uitgenodigd hun mening en gedachten in te brengen. Zodat we een duidelijk antwoord hebben op de vraag “Mati atau Hidup?!

“Mati atau Hidup?!”

Informatiebijeenkomst RMS-regering
Zaterdag 14 januari 2023
14:00-18:00 uur

Veluwehal Barneveld
Toneelzaal
Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld

Programma

13:00 uur Zaal open voor bezoekers
14:00 uur Opening en toelichting programma
14:15 uur Bedreigingen naar de RMS en Molukse gemeenschap
14:45 uur Vragenronde I
15:00 uur Wat heeft de Pemerintah tot nu toe ondernomen?
15:30 uur Vragenronde II
15:45 uur Pauze met muziek
16:15 uur Wat gaan we doen?
16: 45 uur Vragenronde III en reacties
17:45 uur Afspraken en Sluiting