RMS vacatures – Enthousiaste medestrijders gezocht (m/v)

1 februari 2020

Enthousiaste medestrijders gezocht (m/v)

Op 25 april 2020 vieren we de 70ste verjaardag van de Proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken. In de afgelopen zeventig jaar hebben Molukse landgenoten en anderen die verbonden zijn met het politieke streven zich voor de vrijheid van de Zuid-Molukken ingezet. De RMS regering verblijft vanaf 1966 in ballingschap en zet sindsdien vanuit Nederland onverminderd de strijd voort. Hiermee zal de regering doorgaan tot de vrijheid van de Zuid-Molukken is bereikt.

De RMS regering doet dit vanuit de wetenschap, dat het Molukse volk op 25 april 1950 op rechtmatige wijze haar recht op zelfbeschikking heeft gerealiseerd door het proclameren van de Republiek der Zuid-Molukken. De Republiek Indonesië heeft vervolgens het grondgebied van de RMS geannexeerd en bezet. Deze bezetting duurt tot op heden voort.
Er geen sprake is van vrijheid van (politieke) meningsuiting in Maluku.
RMS-aanhangers worden gevangen genomen, gemarteld en tot hoge vrijheidsstraffen veroordeeld. Het volk in Maluku leeft in grote armoede en er zijn op economisch en sociaal-maatschappelijk terrein grote achterstellingen. De afgelopen decennia heeft het Molukse volk te lang lijdzaam toegekeken hoe hun culturele identiteit en
leefomgeving worden aangetast.

De opbrengst van bodemschatten, visvangst en toerisme vloeien nauwelijks terug naar de Molukken. De winsten gaan naar Jakarta en naar buitenlandse investeerders. Het risico is aanzienlijk, dat ook de enorme opbrengsten van een nog te exploiteren gasvoorraad in Maluku “blok Masela” aan het volk voorbij zal gaan. Dat mag niet gebeuren!

Zeventig jaar na de proclamatie zien we dat de situatie op de Molukken er alleen maar verder op achteruit gaat. Daarom is nu het moment gekomen om de RMS-strijd te intensiveren. De strijd zal ook op ander en hoger niveau worden gebracht. Een belangrijke stap is dat de RMS regering de machthebbers in Indonesië via een Aansprakelijkstelling verantwoordelijk houdt voor de toegebrachte schade aan land, volk en leefomgeving.

Deze juridische stap vraagt dat de RMS regering zijn activiteiten op diverse terreinen intensiveert en nieuwe initiatieven onderneemt. Activiteiten zoals het versterken van de internationale lobby, het voeren juridische procedures, het bewust maken van het Molukse volk dat zij om hun situatie te veranderen in beweging moeten komen, zullen op korte termijn gestalte krijgen. Ook aan het ontwikkelen en uitvoeren van diverse lokale en internationale campagnes zal prioriteit worden gegeven.

Om effectiever aan deze doelen en uitdagingen te werken gaat de RMS regering haar structuur versterken. Zowel in de breedte als in de diepte. De RMS regering is op zoek naar (politiek) talent en enthousiaste gemotiveerde medewerkers die op verschillende werk- en denkniveaus kunnen opereren. Ook staf- en kabinetsniveau behoren tot de mogelijkheden.

Heb je interesse?

Als jij je aangesproken voelt en zie je een rol voor jezelf weggelegd? Reageer dan zo spoedig mogelijk en stuur de RMS regering een e-mail naar rms@wattilete.nl en tsolisa@xs4all.nl.
Vermeld je motivatie, vertel iets over jezelf en maak duidelijk waaruit jouw bijdrage kan bestaan om de RMS-strijd te ondersteunen en sterker te maken.

Na ontvangst van je reactie word je uitgenodigd voor een gesprek.
De RMS regering wil dit kennismakingsgesprek in februari of maart 2020 houden.

RMS-Vacatures-4.pdf