Overlijden Johan Teterissa

7 december 2019

Johan Teterissa, afscheid van een RMS-er

Geschokt heeft de RMS regering kennis genomen van het plotseling overlijden van RMS activist Johan Teterissa op 4 december 2019. Nog geen jaar na zijn vervroegde vrijlating en terugkeer naar de Molukken overleed hij op 58 jarige leeftijd.

Samen met een groep van 29 medestanders, voornamelijk uit Aboru, voerde Johan Teterissa op 29 juni 2007 tijdens de viering van de Familiedag in Ambon stad een Tjakaleledans uit. Tijdens deze dansuitvoering ontvouwde de groep in het aangezicht van de Indonesische president Yudhoyono de RMS vlag. Met deze actie wilde de groep aantonen dat het streven naar onafhankelijkheid van de Zuid-Molukken nog steeds bestaat en wilden ze een dialoog met de Indonesische machthebbers afdwingen.

De groep dansers werd geschopt, geslagen en gevangen genomen. Gedurende hun verblijf in de gevangenis werden ze mishandeld en gemarteld. Daarnaast werden anderen die bij de voorbereidingen waren betrokken vastgezet. Tegen de groep dansers en de andere direct betrokkenen werden buitensporig hoge gevangenisstraffen geëist. Terwijl de actie volledig geweldloos en vreedzaam was.

Teterissa, die door de Indonesische autoriteiten als de leider van deze actie werd beschouwd, werd op 3 april 2008 wegens staatsondermijning tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het advocatenteam onder leiding van advocaat en mensenrechtenactivist Johnson Panjaitan is in opdracht van de RMS regering tegen dit vonnis in beroep gegaan. Vooruitlopend op deze procedure werd de straf van Teterissa tot 15 jaar teruggebracht.

Hierbij heeft ongetwijfeld het debat ‘Mensenrechten op de Molukken’, dat in de Balie in Amsterdam op 21 juni 2008 plaatsvond, een rol gespeeld. Aan dit debat, dat door het MHRC werd georganiseerd en tot doel had de mensenrechtenschendingen onder de internationale aandacht te brengen, deden onder meer advocaat Johnson Panjaitan en tante An Saija mee. Ook Human Rights Watch en Amnesty International London woonden dit debat bij.

Op 26 maart 2009 publiceerde Amnesty International het rapport ‘Jailed for waving a flag: prisoners of conscience in Maluku’. Dit rapport geeft een schrikbarend beeld van de aard en omstandigheden van 72 Molukkers die tussen 2007 en 2009 in de gevangenis verbleven, omdat zij op een vreedzame wijze gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrije meningsuiting. Johan Teterissa was daar een van.

In de daarop volgende jaren heeft Amnesty International regelmatig aandacht gevraagd voor de toenemende gezondheidsklachten van Johan Teterissa en het onthouden van de noodzakelijke medische hulp en verzorging. Het zal de RMS regering niet verbazen dat deze ernstige tekortkomingen hebben bijgedragen aan het vroege overlijden van Johan Teterissa.

De RMS-regering condoleert de familie, vrienden en strijdgenoten met het heengaan van Johan Teterissa. Wij zijn ervan overtuigd dat de strijd voor de vrije Zuid-Molukse republiek onverminderd doorgaat en ons gezamenlijk ideaal wordt bereikt.

Mena Muria!

RMS-Regering in ballingschap

Overlijden Johan Teterissa. (PDF)