Uitvaart minister ir. Edy Rahantoknam

17 mei 2021

Vrijdag 21 mei aanstaande is de uitvaart van minister Edy Rahantoknam. Hiermee verband houdend willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

VLAGINSTRUCTIE
De vlag van de Republiek der Zuid-Molukken wordt op vrijdag 21 mei halfstok gehangen.

UITVAART OP VRIJDAG 21 MEI 2021
De uitvaartplechtigheid en crematie van minister Edy Rahantoknam vinden plaats op vrijdag 21 mei om 15.00 uur op de R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius te Rotterdam. De plechtigheid is in besloten kring.

LIVESTREAM
De uitvaartplechtigheid is via een livestream te volgen op https://begraafplaatslaurentius.nl/rahantoknam