BIJ1 ontvangt RMS delegatie

12 mei 2022

BIJ1 ontvangt RMS-delegatie

Op donderdag 12 mei heeft in het gebouw van de Tweede Kamer een ontmoeting plaatsgevonden tussen een delegatie van de RMS-regering met vertegenwoordigers van BIJ1. De ontmoeting is een direct gevolg van de brief die de RMS-regering op 10 december 2021 aan alle politieke partijen en de minister van Buitenlandse Handel stuurde. In deze brief stelt de RMS-regering n.a.v. de Dag van de Mensenrechten dat deze rechten blijkbaar niet gelden voor het Molukse volk.

Geen CEPA-verdrag vanwege schendingen mensenrechten

Sinds de annexatie van de RMS in 1950 worden de Mensenrechten door de Indonesische bezetter geschonden. Op het moment van schrijven van de brief verblijven zeker 15 personen in de gevangenis omdat zij op vreedzame wijze uiting gaven voorstander te zijn van de onafhankelijke Zuid-Molukse republiek.

Ook wordt onder de aandacht gebracht dat de Republik Indonesia zich schuldig maakt aan grove schendingen van de Mensenrechten door de lokale bevolking te verdrijven van hun traditionele adat leef- en grondgebieden. Daarbij zijn geweld en intimidatie eerder regel dan uitzondering. De Indonesische overheid wordt hierbij geholpen door de zogenaamd onafhankelijke rechter die de door de plaatselijke bevolking aangevochten onteigeningen keer op keer ten nadele van hen bekrachtigt.

Voor de RMS-regering zijn dit belangrijke voorbeelden van een handelwijze van Indonesië die het sluiten van het CEPA-handelsverdrag tussen Indonesië en de EU niet mogelijk zou moeten maken.

De EU stelt namelijk dat bij het sluiten van een handelsverdrag met een partij buiten de EU harde voorwaarden gelden op het terrein van Mensenrechten en dat de bevolking evenredig profiteert van de opbrengsten van een dergelijk verdrag.

Reparatie onrecht

BIJ1 spreekt zich uit voor zelfstandigheid van de Republik Maluku Selatan en steunt de onafhankelijkheidsstrijd van West-Papoea, BIJ1 is hiermee tot nu de enige politieke partij in de Tweede Kamer die zich uitspreekt voor de herbevrijding van onze republiek.

Interessant is ook dat BIJ1 zich actief inzet voor het repareren van het onrecht dat Nederland de voormalig koloniën heeft aangedaan. In dit verband wijzen wij ook op onze brief van 27 december 2019 aan Joko Widodo waarin deze aansprakelijk wordt gesteld voor de toegebrachte schade tijdens en als gevolg van de nog immer voortdurende annexatie van de Zuid-Molukken vanaf 1950.

Lobbyactiviteiten

De RMS zal de komende maanden zijn lobbyactiviteiten uitbreiden en zijn standpunten in deze bij de politiek en andere besluitvormers onder de aandacht brengen.

Lees ook:

Verzoek aan EU en NL parlement om zich uit te spreken tegen mensenrechtenschendingen op Maluku

Brief aan minister Blok inzake staatsbezoek koning Willem-Alexander aan Indonesië

Aansprakelijkheidstelling Republiek Indonesië d.d. 27 december 2019