Herdenking 45 jaar de Punt

8 juni 2022

45ste herdenking de Punt

Op zaterdag 11 juni 2022 herdenkt de Molukse gemeenschap dat 45 jaar geleden bij de bestorming van de trein bij de Punt zes Zuid-Molukse actievoerders om het leven zijn gebracht.

Vanwege het negende lustrum verwacht het organiserende Regionaal Comité een grote belangstelling voor de herdenkingsceremonie bij het monument Lawa Mena Hau Lala op begraafplaats de Boskamp.

Het Regionaal Comité organiseert de jaarlijkse herdenking voor de elfde keer. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers uit zes Molukse woonwijken uit de provincie Drenthe, Friesland en Groningen.

Met het thema van de herdenking ‘Geen Overwinning zonder Strijd’ wil het comité benadrukken dat het herwinnen van de vrije en onafhankelijke Zuid Molukse Republiek geen eenvoudige opgave is en dat op diverse fronten en terreinen van eenieder grote inzet wordt gevraagd.

Het avondprogramma richt zich op de jongere generaties die het vuur van de vrijheidsstrijd brandende moeten houden en waar mogelijk verder moeten aanwakkeren.

Dat tegenwicht is ook nodig omdat we kunnen vaststellen dat onze landgenoten op Maluku meer en meer in de verdrukking komen en in hun voortbestaan als volk worden bedreigd. Of het nu gaat om gedwongen landonteigeningen van adatgronden of ontbossing en kaalslag van leef- en woongebieden, maar ook de decennialange indoctrinatie door de RI-propaganda laten hun schadelijke sporen na. Van vrijheid van politieke meningsuiting is nog lang geen sprake. Het in bezit hebben van RMS vlaggen en symbolen of geschriften is verboden. Het wordt tijd dat onze landgenoten dit niet langer pikken en in verzet komen.

Ook de in vrijheid levende Molukse gemeenschap in Nederland wordt op een subtiele manier door de overheid gemasseerd naar het ‘nieuwe normaal’ dat beter past binnen de enge marge van de politieke relatie tussen Nederland en Indonesië. De Molukse gemeenschap als aanjager van sociale en politieke onvrede op de Molukken wordt door onze tegenstanders nog steeds als een nachtmerrie gezien. En daarom is dat precies wat we moeten doen.

De oproep vanuit het Regionaal Comité 11 juni is helder. Blijf niet aan de kant staan en vind wegen om je voor de vrijheid van land en volk in te zetten. We gaan ervan uit dat de herdenking en de hieraan gekoppelde activiteiten ons daarbij kunnen helpen en motiveren.

Mena Muria!

Regionaal Comité 11 juni 1977