Persbericht: Koning Willem-Alexander ontvangt brief RMS-regering tijdens bezoek aan de Molukse Gemeenschap in Wierden

30 juni 2022

Pemerintah Republik Maluku Selatan
Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 30 juni 2022

PERSBERICHT

Koning Willem-Alexander ontvangt brief RMS-regering tijdens bezoek aan de Molukse Gemeenschap in Wierden

Op vrijdag 1 juli woont koning Willem-Alexander de ceremoniële overdracht bij van het Monument Vossenbosch aan de Molukse Gemeenschap in Wierden. Met zijn bezoek geeft Willem-Alexander volgens de RMS-regering aan de komst en het verblijf van de Molukse ex-KNIL-militairen in 1951, als deel van een gemeenschappelijke geschiedenis van het Nederlandse volk en het volk der Zuid-Molukken van groot belang te vinden en op waarde weet te schatten.

Aan de koning zal door een van de Molukse ingezetenen en oud-bewoner van het kamp Vossenbosch een brief van de RMS-regering worden overhandigd. In deze brief wordt ingegaan op de pijnlijke geschiedenis van de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. Ook wordt in de brief stilgestaan bij de annexatie van het grondgebied van de Republiek der Zuid-Molukken door Indonesië en dat dit in strijd is met alle afspraken die in de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de Verenigde Staten van Indonesië zijn gemaakt.

Het treft de Molukse gemeenschap zeer dat de koning bij zijn staatsbezoek aan Indonesië in 2020 excuses heeft aangeboden voor het geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949, maar het Zuid-Molukse volk in Nederland en op de Molukken worden genegeerd. Het dekolonisatieproces is volgens de RMS-regering nog niet voltooid, zolang het Zuid-Molukse volk het recht op zelfbeschikking wordt ontzegd. Dit beschouwt de RMS-regering als een groot onrecht waarvoor excuses op hun plaats zijn. Daarbij past ook het laten uitvoeren van een grondig onderzoek naar hoe Nederland is omgegaan met het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk, de komst van de KNIL-militairen en hun gezinsleden naar Nederland, de wijze waarop zij zijn opgevangen bij aankomst, het ontslag uit militaire dienst en alle gevolgen daarvan.

De brief besluit met het dringende verzoek de inhoud daarvan onder de aandacht te brengen van minister-president Mark Rutte.