Overlijden drs. John Letsoin

Enkele dagen geleden bereikte de RMS-regering het trieste bericht dat John Letsoin van ons is heengegaan. Met zijn overlijden nemen we afscheid van een gedreven en betrokken persoon die zich op meerdere terreinen en niveaus heeft ingezet voor het welzijn en...

Overlijden Johan Teterissa

Johan Teterissa, afscheid van een RMS-er Geschokt heeft de RMS regering kennis genomen van het plotseling overlijden van RMS activist Johan Teterissa op 4 december 2019. Nog geen jaar na zijn vervroegde vrijlating en terugkeer naar de Molukken overleed hij op 58...