Persbericht ‘Molukkers woedend over uitspraken van Mark Rutte in Tweede Kamer’

14 juni 2023

Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

 

Amsterdam, 14 juni 2023

Molukkers woedend over uitspraken van Mark Rutte in Tweede Kamer

 

De RMS-regering en het Molukse volk zijn woedend over de uitspraak van minister-president Mark Rutte dat Nederland “volledig en zonder voorbehoud” erkent dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd van Nederland.

Hij sprak zijn woorden uit in de Tweede Kamer tijdens het debat over de onderzoeksrapporten over het door Nederland gebruikte structurele en excessieve geweld tijdens de dekolonisatie, die vorig jaar aan de Kamer werden aangeboden.

De uitspraken van Rutte leiden tot grote onrust onder de vele Molukkers die achter de Proclamatie van de Zuid-Molukse Republiek staan. De RMS werd op 25 april 1950 uitgeroepen en beroept zich onder meer op bepalingen van de Wet Soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië die op 27 december 1949 in werking trad. Nederland droeg toen de soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. Nadat de Soevereiniteit was overgedragen heeft de Republiek de federatie met geweld geliquideerd. In het vervolg hierop is op 25 april 1950 de Republiek der Zuid-Molukken geproclameerd.

Erkenning van 17 augustus 1945 betekent, dat Nederland in strijd handelt met het charter van de Soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949 en derhalve het internationaal recht schendt. De erkenning van 17 augustus 1945 ervaart de RMS-regering dan ook als de zoveelste aanval op het bestaansrecht van de RMS.

Indien daadwerkelijk Nederland overgaat tot juridische erkenning dan zal de RMS-regering de rechter de kwestie voorleggen aan de rechter om te beoordelen of een dergelijke erkenning rechtmatig is. De RMS-regering is er echter van overtuigd, dat Nederland niet tot erkenning van 17 augustus 1945 als datum van de juridische soevereiniteitsoverdracht over zal gaan. De gevolgen hiervan zullen immens zijn.

Gelet op de aanhoudende dreiging van een erkenning van 17 augustus 1945 als het verwerven van de onafhankelijkheid door de Republiek Indonesië (eilanden Java, Sumatra, Madura) heeft de RMS onlangs Hoogleraar prof. Gerhard Hoogers verbonden aan de RUG gevraagd om een legal opinion. Volgens de bevindingen van hoogleraar prof. Gerhard Hoogers zal een juridische erkenning van Nederland van 17 augustus 1945 verregaande consequenties hebben en de huidige staatsrechtelijke basis voor de inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden aan het wankelen brengen. Hij acht erkenning door de Nederlandse regering van 17 augustus 1945 in dit licht vrijwel ondenkbaar.

————

https://www.linkedin.com/posts/gerhard-hoogers-2107815_nederland-erkent-17-augustus-1945-als-onafhankelijkheidsdag-activity-7074768019591176193-DiS4?trk=public_profile_share_view

Voor meer informatie

Mr. J.G. Wattilete
President Republik Maluku Selatan
Otto Tatipikalawan
Communicatie & Voorlichting RMS