Verklaring Pemerintah RMS naar aanleiding van uitspraak Rutte over erkenning 17 augustus 1945

14 juni 2023

Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

VERKLARING

 

 

Landgenoten,

Vandaag heeft minister-president Mark Rutte in het parlement beweerd, dat Nederland “volledig en zonder voorbehoud” zal gaan erkennen dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd van Nederland.

Hij sprak zijn woorden uit in de Tweede Kamer tijdens het debat over de onderzoeksrapporten over het door Nederland gebruikte structurele en excessieve geweld tijdens de dekolonisatie, die vorig jaar aan de Kamer werden aangeboden.

De uitlatingen van Rutte hebben grote onrust en woede te weeg gebracht onder het Molukse volk. Door erkenning van 17 augustus 1945 als de datum waarop de deelstaat Republiek Indonesië de jure onafhankelijk zou zijn geworden zou een dolksteek zijn in de rug van de RMS. De zoveelste aanval op het bestaansrecht van de RMS. De RMS werd op 25 april 1950 uitgeroepen en beroept zich onder meer op bepalingen van de Wet Soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië die op 27 december 1949 in werking trad. Nederland droeg toen de soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. Nadat de Soevereiniteit was overgedragen heeft de Republiek de federatie met geweld geliquideerd. In het vervolg hierop is op 25 april 1950 de Republiek der Zuid-Molukken geproclameerd. 

Erkenning van 17 augustus 1945 impliceert, dat Nederland in strijd handelt met het charter van de Soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949 en derhalve het internationaal recht schendt.

De RMS-regering is er echter van overtuigd, dat Nederland niet tot erkenning van 17 augustus 1945 als datum van de juridische soevereiniteitsoverdracht over zal gaan. De gevolgen hiervan zullen immers immens zijn.

Het doet de RMS-regering deugd reeds op 14 januari 2023 in Barneveld er op te hebben gewezen, dat de erkenning van 17 augustus 1945 als grote dreiging voor het voortbestaan RMS latent aanwezig is en blijft. In dat verband is het een goed besluit geweest van de RMS-regering om professor Gerhard Hoogers verbonden aan de RUG advies te vragen. De bevindingen van professor Gerhard Hoogers zijn helder: een juridische erkenning van Nederland van 17 augustus 1945 is in strijd met het volkerenrecht. Hij acht erkenning door de Nederlandse regering van 17 augustus 1945 in dit licht vrijwel ondenkbaar.

Mocht de Nederlandse Regering overwegen 17 augustus 1945 de jure te erkennen als datum van de onafhankelijkheid van Indonesië dan dient de rechtmatigheid van de erkenning met terugwerkende kracht door het Internationale Gerechtshof te worden getoetst. De RMS-regering roept de Nederlandse regering op dit te doen. Gelijktijdig kan dan de rechtmatigheid van de proclamatie van de RMS op 25 april 1950 en de annexatie van het grondgebied van de RMS worden beoordeeld.

Wij roepen eenieder op waakzaam te blijven en zich te verzetten tegen een nieuwe aanval op het voortbestaan van de RMS!

De regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken

 

Namens deze,

 

Mr.J.G. Wattilete
President

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/gerhard-hoogers-2107815_nederland-erkent-17-augustus-1945-als-onafhankelijkheidsdag-activity-7074768019591176193-DiS4?trk=public_profile_share_view