Brief aan Dr. Josep Borrell Fontelles

17 augustus 2021

In navolging van de brief aan EU ambassadeur Vincent Piket, geeft de RMS-regering in ballingschap ook Dr. Josep Borell Fontelles, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, te kennen dat het CEPA verdrag niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied. De RMS-regering vraagt daarbij in het bijzonder ook aandacht voor de situatie van de gevangengenomen RMS-aanhangers, zoals Pieter Likumahua, en andere Molukse (adat-)activisten zoals Khaleb en Stefan uit Sabuai.

English | Melaju | Nederlands

20210817.Borrell.NL_.pdf